YKS Fizik B Test 48

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı, Elektromanyetik Dalga – 1