12. Sınıf Matematik – İleri Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12 sınıf matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Matematik Konuları:
Türev, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral Uygulamaları, Çemberin Analitik İncelemesi, Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi, Vektörler, Sayma, Olasılık, Uzay Geometri, Katı Cisimler.

12. Sınıf Matematik Üstel Fonksiyon

Üstel fonksiyonu açıklar.
a) Üstel fonksiyonlara neden ihtiyaç duyulduğu vurgulanmalıdır.
b) Üslü ifadeler ve bunlarla yapılan işlemlerin özellikleri hatırlatılır.
c) Üstel fonksiyonların bire bir ve örten olduğu grafik yardımıyla gösterilir.
ç) a nın aldığı değerlere göre f(x) = ax fonksiyonunun grafiğinin değişimini incelemek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanılır.

 

12. Sınıf Matematik Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.
a) Gerçek hayat durumlarından nüfus artışı, bakteri popülasyonu, radyoaktif maddelerin bozunumu (yarı ömür), fosil yaşlarının tayini, deprem şiddeti (Richter ölçeği), pH değeri, ses şiddeti (desibel) gibi örneklere yer verilir.
b) İsraf ve tasarruf kavramları hakkında farkındalık oluşturacak örneklere yer verilir.
c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

12. Sınıf Matematik Gerçek Sayı Dizileri

Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
Sonlu dizi, sabit dizi ve dizilerin eşitliği verilir.
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
a) İlk n terim toplamı bulunur.
b) Toplam sembolü tanıtılır ancak özellikleri verilmez.
Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.
Aritmetik, geometrik ve Fibonacci dizilerine doğadan, çeşitli sanat dallarından örnekler verilir.

 

12. Sınıf Matematik Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri

İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.
Dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri verilmez.

12. Sınıf Matematik Trigonometrik Denklemler

Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.
a) ??,??,?? ∈ℝ olmak üzere ?? ??? ? ? (? )+?? ??? ? ??(? )=?? biçimindeki trigonometrik denklemlerin kökleri buldurulur; a, b ve c katsayıları ile çözüm ilişkilendirilir.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
c) El Battani’nin çalışmalarına yer verilir.

12. Sınıf Matematik Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Terimler ve Kavramlar: dönüşüm, öteleme, dönme, dönme merkezi, dönme açısı, simetri, simetri merkezi, simetri ekseni
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
a) Öteleme, simetri ve dönme kavramları hatırlatılır.

b) Noktanın; noktaya, eksenlere, y=x doğrusuna, bir doğruya göre simetrileri ve doğrunun noktaya göre simetrileri vurgulanır. Doğrunun doğruya göre simetrilerine yer verilmez.
c) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla öteleme, simetri ve dönme ele alınır.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]12. Sınıf Testleri