9. Sınıf Matematik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 9 sınıf Matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

9 Sınıf Matematik Konuları:
Kümeler, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Üçgenler, Vektörler, Veri, Olasılık,Sayılar ve Cebir,Mantık,Geometri,Veri, Sayma ve Olasılık. Şimdi, 9. Sınıf Matematik Testleri Çözelim !

9. Sınıf Mantık

Önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları, De Morgan kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi, iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart), açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, ispat, hipotez, hüküm

9. Sınıf Kümeler

Küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, öz alt küme, sonlu küme, sonsuz küme, eşit kümeler. Birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili, kartezyen çarpım

9. Sınıf Denklemler ve eşitsizlikler

Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçek (reel) sayılar, EKOK, EBOB, bilinmeyen, değişken, denklem, denklemin derecesi, eşitsizlik, gerçek sayı aralıkları, çözüm kümesi, mutlak değer. Üslü ifade, taban, üs, köklü ifade, rasyonel kuvvet, oran, orantı, doğru orantı, ters orantı, yüzde

9. Sınıf Geometri

Üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, dik üçgen, eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.), Açı-Açı (A.A.) benzerlik, benzerlik oranı, kesen, açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, kenar orta dikme, ağırlık merkezi. Pisagor teoremi, Öklid teoremi, trigonometrik oran. Taban, yükseklik, alan.

9. Sınıf Veri

Veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer (mod), açıklık, en büyük değer, en küçük değer, standart sapma. Çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup genişliği

9. SINIF Matematik konuları Talim Terbiye kurulu tarafından belirlenmiş olup eba testleri bu konuları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]9. Sınıf Testleri