9. Sınıf Matematik Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

9.Sınıf Matematik Test 1 - Mantık

2

9. SINIF MATEMATİK TEST-1 Mantık -

3

9.Sınıf Matematik Test 2 - Kümelerde Temel Kavramlar

4

9. SINIF MATEMATİK TEST-2 Kümelerde Temel Kavramlar -

5

9.Sınıf Matematik Test 3 - Kümelerde İşlemler

6

9. SINIF MATEMATİK TEST-3 Kümelerde İşlemler -

7

9.Sınıf Matematik Test 4 - Sayı Kümeleri

8

9. SINIF MATEMATİK TEST-4 Sayı Kümeleri -

9

9.Sınıf Matematik Test 5 - Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler - 1

10

9.Sınıf Matematik Test 6 - Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler - 2

11

9.Sınıf Matematik Test 7 - Üslü Sayılar

12

9. Sınıf Matematik Test 8 - Köklü Sayılar

13

9. Sınıf Matematik Test 9 - Oran ve Orantı

14

9. Sınıf Matematik Test 10 - Problemler - 1

15

9. Sınıf Matematik Test 11 - Problemler - 2

16

9. Sınıf Matematik Test 12 - Problemler - 3

17

9. Sınıf Matematik Test 13 - Bölünebilme Kuralları - 1

18

9. Sınıf Matematik Test 14 - Bölünebilme Kuralları - 2

19

9. Sınıf Matematik Test 15 - Üçgenlerde Temel Kavramlar

20

9. Sınıf Matematik Test 16 - Üçgenin Yardımcı Elemanları -1

21

9. Sınıf Matematik Test 17 - Üçgenin Yardımcı Elemanları -2

22

9. Sınıf Matematik Test 18 - Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik -1

23

9. Sınıf Matematik Test 19 - Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik - 2

24

9. Sınıf Matematik Test 20 - Dik Üçgen ve Trigonometri - 1

25

9. Sınıf Matematik Test 21 - Dik Üçgen ve Trigonometri - 2

26

9. Sınıf Matematik Test 22 - Üçgenin Alanı - 1

27

9. Sınıf Matematik Test 23 - Üçgenin Alanı - 2

28

9. Sınıf Matematik Test 24 - Veri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 9 sınıf Matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

9 Sınıf Matematik Konuları:
Kümeler, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Üçgenler, Vektörler, Veri, Olasılık,Sayılar ve Cebir,Mantık,Geometri,Veri, Sayma ve Olasılık. Şimdi, 9. Sınıf Matematik Testleri Çözelim !

9. Sınıf Mantık

Önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları, De Morgan kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi, iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart), açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, ispat, hipotez, hüküm

9. Sınıf Kümeler

Küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, öz alt küme, sonlu küme, sonsuz küme, eşit kümeler. Birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili, kartezyen çarpım

9. Sınıf Denklemler ve eşitsizlikler

Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçek (reel) sayılar, EKOK, EBOB, bilinmeyen, değişken, denklem, denklemin derecesi, eşitsizlik, gerçek sayı aralıkları, çözüm kümesi, mutlak değer. Üslü ifade, taban, üs, köklü ifade, rasyonel kuvvet, oran, orantı, doğru orantı, ters orantı, yüzde

9. Sınıf Geometri

Üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, dik üçgen, eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.), Açı-Açı (A.A.) benzerlik, benzerlik oranı, kesen, açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, kenar orta dikme, ağırlık merkezi. Pisagor teoremi, Öklid teoremi, trigonometrik oran. Taban, yükseklik, alan.

9. Sınıf Veri

Veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer (mod), açıklık, en büyük değer, en küçük değer, standart sapma. Çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup genişliği

9. SINIF Matematik konuları Talim Terbiye kurulu tarafından belirlenmiş olup eba testleri bu konuları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

9. Sınıf Testleri


2 Yorumlar

  • Kullanici Posted 13 Nisan 2018 21:53

    Çözümlü video var mı ?

    • Kazanım Testleri Posted 16 Nisan 2018 01:31

      Hocalar test çözümlerini youtube’a ekledikçe bizde ilgili testleri güncelliyoruz.

Soru/Görüş Ekle