12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

12.SINIF COĞRAFYA TEST 5 - Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal Ve Kültürel Etkileri

2

12. Sınıf Coğrafya Test 1 - Doğadaki Ekstrem Olaylar

3

12. Sınıf Coğrafya Test 2 - İnsan Doğa Etkileşimi

4

12. Sınıf Coğrafya Test 3 - Doğa Olaylarının Geleceği

5

12. Sınıf Coğrafya Test 4 - İlk Kültür Merkezleri

6

12. SINIF COĞRAFYA TEST 6 - Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi

7

12. SINIF COĞRAFYA TEST 7 - Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına

8

12. SINIF COĞRAFYA TEST 8 - Türkiye'de Bölge Sınıflandırması

9

12. Sınıf Coğrafya Test 9 - Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

10

12. Sınıf Coğrafya Test 10 - Türkiye'de İç ve Dış Ticaret

11

12. Sınıf Coğrafya Test 11 - Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar

12

12. Sınıf Coğrafya Test 12 - Dünya Turi̇zmi̇nde Türki̇ye'ni̇n Yeri̇ ve Turi̇zm Poli̇tikaları

13

12. Sınıf Coğrafya Test 13 - Türkiye'nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları

14

12. Sınıf Coğrafya Test 14 - Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Planları

15

12. Sınıf Coğrafya Test 15 - Geçmişten Geleceğe Türkiye'nin Jeopolitiği

16

12. Sınıf Coğrafya Test 16 - Türkiye'nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi

17

12. Sınıf Coğrafya Test 17 - Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler -1

18

12. Sınıf Coğrafya Test 18 - Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler -2

19

12. Sınıf Coğrafya Test 19 - Gelişmişlik Seviyesine Göre Ülkeler -3

20

12. Sınıf Coğrafya Test 20 - Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi

21

12. Sınıf Coğrafya Test 21 - Enerji Taşımacılığı

22

12. Sınıf Coğrafya Test 22 - Sıcak Çatışma Bölgeleri

23

12. Sınıf Coğrafya Test 23 - Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler

24

12. Sınıf Coğrafya Test 24 - Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12 Sınıf Coğrafya test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Coğrafya Konuları:
Doğadaki Ekstrem Olaylar, İnsan ve Doğa Etkileşimi, İlk Kültür Merkezleri, Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri, Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi, Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına, Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması, Türkiye’de Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma, Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti, Ülkemizin Turizm Değerleri, Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri, Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları, Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Planları, Türkiye’nin Jeopolitiği, Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi, Ülkeler Neden Farklı Gelişmişlerdir, Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler, Doğal Kaynakların Verimliliği, Enerji Taşımacılığı, Sıcak Çatışma Bölgeleri, Doğanın İşleyişi, Çevre Koruma Uygulamaları, Doğal Kaynakların Yönetimi. Şimdi, 12 Sınıf Coğrafya Testleri Çözelim !

12. Sınıf Coğrafya DOĞAL SİSTEMLER

Bu ünitede sırasıyla ekstrem doğa olayları ve etkileri, gelecekte doğal sistemlerde meydana
gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri konularına yer verilecektir.

12. Sınıf Coğrafya BEŞERÎ SİSTEMLER

Bu ünitede sırasıyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri;
şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri; nüfus, yerleşme
ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler; ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri;
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri; hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri;
ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler; ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin
ilişkisi; Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi; dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki
yeri; Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri; tarihî ticaret
yolları ve Türkiye’nin konumu; Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri; Türkiye’deki doğal ve
kültürel sembollerin mekânla ilişkisi, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin Türkiye ekonomisindeki
yeri konularına yer verilecektir

12. Sınıf Coğrafya KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Bu ünitede sırasıyla tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim,
ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri, tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu,
Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler, Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve
kültürel bağlar, teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü,
ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri, doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel
ilişkilerine olan etkisi, dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri, ülkeler arasında
sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları konularına yer verilecektir.

12. Sınıf Coğrafya ÇEVRE VE TOPLUM

Bu ünitede sırasıyla doğal çevrenin sınırlılığı, farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre
sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi
ve korunmasına etkileri, ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler konularına yer verilecektir.

12. Sınıf Testleri


Soru/Görüş Ekle