12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12 Sınıf Coğrafya test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Coğrafya Konuları:
Doğadaki Ekstrem Olaylar, İnsan ve Doğa Etkileşimi, İlk Kültür Merkezleri, Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri, Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi, Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına, Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması, Türkiye’de Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma, Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti, Ülkemizin Turizm Değerleri, Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri, Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları, Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Planları, Türkiye’nin Jeopolitiği, Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi, Ülkeler Neden Farklı Gelişmişlerdir, Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler, Doğal Kaynakların Verimliliği, Enerji Taşımacılığı, Sıcak Çatışma Bölgeleri, Doğanın İşleyişi, Çevre Koruma Uygulamaları, Doğal Kaynakların Yönetimi. Şimdi, 12 Sınıf Coğrafya Testleri Çözelim !

12. Sınıf Coğrafya DOĞAL SİSTEMLER

Bu ünitede sırasıyla ekstrem doğa olayları ve etkileri, gelecekte doğal sistemlerde meydana
gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri konularına yer verilecektir.

12. Sınıf Coğrafya BEŞERÎ SİSTEMLER

Bu ünitede sırasıyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri;
şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri; nüfus, yerleşme
ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler; ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri;
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri; hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri;
ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler; ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin
ilişkisi; Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi; dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki
yeri; Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri; tarihî ticaret
yolları ve Türkiye’nin konumu; Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri; Türkiye’deki doğal ve
kültürel sembollerin mekânla ilişkisi, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin Türkiye ekonomisindeki
yeri konularına yer verilecektir

12. Sınıf Coğrafya KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Bu ünitede sırasıyla tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim,
ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri, tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu,
Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler, Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve
kültürel bağlar, teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü,
ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri, doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel
ilişkilerine olan etkisi, dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri, ülkeler arasında
sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları konularına yer verilecektir.

12. Sınıf Coğrafya ÇEVRE VE TOPLUM

Bu ünitede sırasıyla doğal çevrenin sınırlılığı, farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre
sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi
ve korunmasına etkileri, ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler konularına yer verilecektir.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]12. Sınıf Testleri