12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12. Sınıf Biyoloji test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Biyoloji Konuları:
Yönetici Moleküller, Protein Sentezi, Biyoteknoloji ve Genetik Uygulamalar, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Üreme ve Gelişme, Komünite Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi Komünite-Popülasyon Ekolojisi, Hayatın Başlangıcı, Evrim. Şimdi, 12. Sınıf Biyoloji Testleri Çözelim !

12. Sınıf Biyoloji Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

DNA ligaz, DNA polimeraz, gen, helikaz, kromozom, nükleik asit, nükleotit, DNA replikasyonu

12. Sınıf Biyoloji Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA parmak izi, gen terapisi, genetik
şifre, genetik danışmanlık, genetik mühendisliği, insülin, klonlama, kod, kodon, kök hücre, model
organizma, RNA polimeraz, protein sentezi, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ

12. Sınıf Biyoloji Canlılık ve Enerji

ATP, enerji, enerji dönüşümü, fosforilasyon, fotosentez, hücresel solunum, kemosentez,

12. Sınıf Biyoloji Fotosentez

Fotosentez, fotoliz, ışık, klorofil, kloroplast

12. Sınıf Biyoloji Kemosentez

Kemosentez, oksidasyon

12. Sınıf Biyoloji Hücresel Solunum

Fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs döngüsü, oksijensiz
solunum

12. Sınıf Biyoloji Bitkilerin Yapısı

Fotoperiyodizm, nasti, oksin, tropizma, uç meristem, yanal meristem, yaş halkaları

12. Sınıf Biyoloji Bitkilerde Madde Taşınması

Adhezyon, basınç akış teorisi, floem, gutasyon, gübre, kohezyon gerilim teorisi, kök basıncı,
ksilem, mikoriza, minimum kuralı, nodül, stoma, terleme

12. Sınıf Biyoloji Bitkilerde Eşeyli Üreme

Çiçek, çimlenme, dormansi, döllenme, meyve, tohum, tozlaşma, üreme hücreleri

12. Sınıf Biyoloji Canlılar ve Çevre

Adaptasyon, doğal seçilim, mutasyon, varyasyon, yapay seçilim

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]12. Sınıf Testleri