YKS Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 1 - Sözcükte Anlam - 1

2

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 2 - Edebî Bilgiler (Şiir Bi

3

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 3 - Sözcükte Anlam - 2

4

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 4 - Edebî Bilgiler (Şiir Bi

5

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 5 - Sözcükte Anlam - 3

6

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 6 - Edebî Bilgiler (Düzyaz

7

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 7 - Edebî Bilgiler (Düzyaz

8

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 8 - Destan Dönemi Türk Edeb

9

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 9 - Destan Dönemi Türk Edeb

10

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 10 - Destan Dönemi Türk Edeb

11

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 11 - Cümlede Anlam - 1

12

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 50 - Fecriati Edebiyatı

13

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 12 - İslamî Devir Türk Edeb

14

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 13 - Cümlede Anlam -2

15

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 14 - Oğuz Türkçesinin Anado

16

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 15 - Cümlede Anlam -3

17

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 16 - Oğuz Türkçesinin Anado

18

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 17 - Cümlede Anlam -4

19

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 18 - Divan Edebiyatı -1

20

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 19 - Divan Edebiyatı -2

21

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 20 - Paragrafta Anlatım, Anla

22

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 21 - Divan Edebiyatı -3

23

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 22 - Divan Edebiyatı -4

24

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 23 - Cümle Türleri

25

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 24 - Anlatım Bozuklukları

26

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 25 - Edebî Bilgiler (Şiir Bi

27

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 26 - Edebî Bilgiler (Şiir Bi

28

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 27 - Edebî Bilgiler (Düzyaz

29

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 28 - Edebî Bilgiler (Düzyaz

30

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 29 - Destan Dönemi Türk Edeb

31

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 30 - Destan Dönemi Türk Edeb

32

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 31 - Destan Dönemi Türk Edeb

33

2017-2018 TKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 32 - İslamî Devir Türk Edeb

34

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 33 - Oğuz Türkçesinin Anado

35

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 34 - Oğuz Türkçesinin Anado

36

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 35 - Divan Edebiyatı - 1

37

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 36 - Divan Edebiyatı - 2

38

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 37 - Divan Edebiyatı - 3

39

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 38 - Divan Edebiyatı - 4

40

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 39 - Halk Edebiyatı / Anonim

41

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 40 - Halk Edebiyatı /Âşık

42

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 41 - Halk Edebiyatı / Dinî-

43

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 42 - Tanzimat Edebiyatı / Yen

44

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 43 - Tanzimat Edebiyatı / Ö

45

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 44 - Tanzimat Edebiyatı / Co

46

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 45 - Tanzimat Edebiyatı / Co

47

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 46 - Tanzimat Edebiyatı / Gö

48

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 47 - Servetifünun Edebiyatı

49

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 48 - Servetifünun Edebiyatı

50

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 49 - Servetifünun Edebiyatı

51

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 51 - Millî Edebiyat - 1

52

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 52 - Millî Edebiyat - 2

53

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 53 - Millî Edebiyat - 3

54

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 54 - Millî Edebiyat - 4

55

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 55 - Millî Edebiyat - 5

56

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 56 - Millî Edebiyat - 6

57

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 57 - Cumhuriyet Dönemi Türk

58

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 58 - Cumhuriyet Dönemi Türk

59

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 59 - Cumhuriyet Dönemi Türk

60

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 60 - Cumhuriyet Dönemi Türk

61

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 61 - Cumhuriyet Dönemi Türk

62

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 62 - Cumhuriyet Dönemi Türk

63

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 63 - Cumhuriyet Dönemi Türk

64

2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 64 - Cumhuriyet Dönemi Türk

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı YGS ve LYS Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Edebi Bilgiler (Şiir Bilgisi), Edebi Bilgiler (Düzyazı Türleri), Destan Dönemi Türk Edebiyatı, İslami Devir Türk Edebiyatı İlk Ürünleri, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. Yüzyıl), Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri(XIII-XIV. Yüzyıl), Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı – Anonim Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı – Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı / Dinî – Tasavvufî Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı / Yenileşme – Oluşum – Genel Özellikleri, Tanzimat Edebiyatı / Öğrenci Metinleri, Tanzimat Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Tanzimat Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Metinler, Tanzimat Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Oluşum – Genel Özellikler – Öğretici Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Fecriati Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Oluşum ve Genel Özellikler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Öğretici Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Edebi Metinler.

[wpfd_category id=”840″]


Soru/Görüş Ekle