YKS Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-1 - Sözcükte ve Söz Öbeğinde Anlam -

2

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-2 - Cümlede Anlam -

3

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-3 - Paragrafta Anlam - 1 -

4

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-4 - Paragrafta Anlam - 2 -

5

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-5 - Edebî Bilgiler Şiir Bilgisi -

6

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-6 - Edebî Bilgiler (Düzyazı Türleri -

7

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-7 - Destan Dönemi Türk Edebiyatı -

8

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-8 - İslami Devir Türk Edebiyatı İlk Ürünler -

9

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-9 - Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri XIII-XIV. yy. -

10

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-10 - Divan Edebiyatı - 1 -

11

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-11 - Divan Edebiyatı - 2 -

12

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 12 - İslamî Devir Türk Edebiyatı / İlk Ürünler

13

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-12 - Divan Edebiyatı - 3 -

14

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-13 - Divan Edebiyatı - 4 -

15

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 13 - Cümlede Anlam -2

16

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-14 - Halk Edebiyatı - 1 -

17

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 14 - Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII - XIV. Yüzyıl) - 1

18

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-15 - Halk Edebiyatı - 2 -

19

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 15 - Cümlede Anlam -3

20

YKS 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-16 - Tanzimat Edebiyatı -

21

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 23 - Cümle Türleri

22

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 24 - Anlatım Bozuklukları

23

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 25 - Edebî Bilgiler (Şiir Bilgisi) - 1

24

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 26 - Edebî Bilgiler (Şiir Bilgisi) - 2

25

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 27 - Edebî Bilgiler (Düzyazı Türleri) - 1

26

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 28 - Edebî Bilgiler (Düzyazı Türleri) - 2

27

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 29 - Destan Dönemi Türk Edebiyatı - 1

28

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 30 - Destan Dönemi Türk Edebiyatı - 2

29

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 31 - Destan Dönemi Türk Edebiyatı - 3

30

TKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 32 - İslamî Devir Türk Edebiyatı

31

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 33 - Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri

32

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 34 - Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri

33

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 35 - Divan Edebiyatı - 1

34

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 36 - Divan Edebiyatı - 2

35

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 37 - Divan Edebiyatı - 3

36

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 38 - Divan Edebiyatı - 4

37

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 59 - Coşku ve Heyecena Bağlı Metinler - 1

38

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 60 - Coşku ve Heyecena Bağlı Metinler - 2

39

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 61 - Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler - 1

40

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 62 - Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler - 2

41

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 63 - Göstermeye Bağlı Edebî Metinler - 1

42

YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 64 - Göstermeye Bağlı Edebî Metinler - 2

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı YGS ve LYS Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Edebi Bilgiler (Şiir Bilgisi), Edebi Bilgiler (Düzyazı Türleri), Destan Dönemi Türk Edebiyatı, İslami Devir Türk Edebiyatı İlk Ürünleri, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. Yüzyıl), Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri(XIII-XIV. Yüzyıl), Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı – Anonim Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı – Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı / Dinî – Tasavvufî Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı / Yenileşme – Oluşum – Genel Özellikleri, Tanzimat Edebiyatı / Öğrenci Metinleri, Tanzimat Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Tanzimat Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Metinler, Tanzimat Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Oluşum – Genel Özellikler – Öğretici Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Fecriati Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Oluşum ve Genel Özellikler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Öğretici Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Edebi Metinler.

YKS/TYT Testleri


Soru/Görüş Ekle