11. Sınıf Matematik-İleri Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 11 sınıf matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

11. Sınıf Matematik Konuları:
Mantık, Modüler Aritmetik, Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri, Trigonometri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Diziler, Dönüşümler. Şimdi, 11. Sınıf Matematik Testleri Çözelim !

11. Sınıf Matematik Yönlü Açılar

Yönlü açıyı açıklar.
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.
a) Derecenin alt birimleri olan dakika ve saniyeden bahsedilir.
b) Derece ile radyan ilişkilendirilir, grada girilmez.
c) Açının esas ölçüsü bulunur.

11. Sınıf Matematik Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.
a) Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki temel özdeşlikler, oluşturulan benzer üçgenler yardımıyla incelenir.
b) Trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretleri incelenir.
c)Trigonometrik fonksiyonların açı değerlerine göre sıralanmasına yer verilir.
ç) ??∈ℤ+olmak üzere ????2 ±?? açılarının trigonometrik değerleri θ dar açısının trigonometrik değerlerinden yararlanarak hesaplanır.
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
a) Kosinüs teoremi, Pisagor teoreminden yararlanılarak elde edilir.
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
a) Sinüs teoremi, iki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanından yararlanılarak elde edilir.
b) Sinüs teoremi çevrel çemberle ilişkilendirilmez.
c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.
a) y=sinx ve y=cosx fonksiyonları dışındaki fonksiyonların grafik çizimlerinde sadece bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
b) Periyodik fonksiyon tanımı verilir, trigonometrik fonksiyonların periyodik oldukları gösterilir.

11. Sınıf Matematik Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
a) Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları buldurulur.
b) Bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları buldurulur.
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
a) Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi tanımlanır.
b) Analitik düzlemde bir doğrunun denklemi oluşturulur.
c) Eksenlere paralel ve orijinden geçen doğruların denklemleri bulunur ve bulunan denklemlerin grafikleri yorumlanır.
ç) İki doğrunun birbirine göre durumları incelenir ve kesişen iki doğrunun kesişim noktası bulunur.
d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.
Bir noktanın bir doğruya uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklık ile ilgili uygulamalar yapılır.

11. Sınıf Matematik İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
a) Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası, eksenleri kestiği noktalar ve simetri ekseni buldurulur.
b) Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası ile fonksiyonun en küçük ya da en büyük değeri ilişkilendirilir.
c) Fonksiyonun katsayılarındaki değişimin, fonksiyonun grafiği üzerine etkisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak yorumlanır.
ç) Biri tepe noktası olmak üzere iki noktası verilen veya biri y ekseni üzerinde olmak üzere üç noktası verilen ikinci dereceden fonksiyon oluşturulur.
d) Bir doğru ile bir parabolün birbirine göre durumları incelenir.
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]11. Sınıf Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

11.Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 1

2

11. SINIF MATEMATİK (İLERİ DÜZEY) TEST-1 Yönlü Açılar

3

11.Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 2

4

11. SINIF MATEMATİK (İLERİ DÜZEY) TEST-2 Trigonometrik Fonksiyonlar-1

5

11.Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 3

6

11. SINIF MATEMATİK (İLERİ DÜZEY) TEST-3 Trigonometrik Fonksiyonlar-2

7

11.Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 4

8

11. SINIF MATEMATİK (İLERİ DÜZEY) TEST-4 Trigonometrik Fonksiyonlar-3

9

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 5

10

11. SINIF MATEMATİK (İLERİ DÜZEY) TEST-5 Trigonometrik Fonksiyonlar-4

11

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 6

12

11. SINIF MATEMATİK (İLERİ DÜZEY) TEST-6 Doğrunun Analitik İncelemesi-1

13

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 7

14

11. SINIF MATEMATİK (İLERİ DÜZEY) TEST-7 Doğrunun Analitik İncelemesi-2

15

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 8

16

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 9

17

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 10

18

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 11

19

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 12

20

11. Sınıf Matematik(İleri Düzey) Test 13

21

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 14

22

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 15

23

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 16

24

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 17

25

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 18

26

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 19

27

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 20

28

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 21

29

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 22

30

11. Sınıf Matematik İleri Düzey Test 24