8. Sınıf İnkılap Tarihi Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 8 sınıf inkılap tarihi test çöz ve sınavlara hazırlan!

8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları:
Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, Atatürkçülük, Atatürk Dönemi Dış Politika- Atatürk’ten Sonra Türkiye, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye,Demokratikleşme Çabaları, Atatürk’ün ölümü ve sonrası.

 • Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
  başlarındaki siyasi ve sosyal durum.
 • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu
  hakkında çıkarımlar.
 • Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olaylar.
 • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeler.
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlar.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,
  Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz etme.
 • Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeler.
 • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalar.
 • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal
  egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri.
 • Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirler.
 • Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkiler.
 • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeler.
 • Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime
  verdiği önem.
 • Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri
  doğrultusunda yapılan uygulamalar.
 • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa
  Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlar.
 • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımlar.
 • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine
  yansımalar.
 • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkeleri.
 • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeler .
 • Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımaları .
 • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeler .
 • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeler.
 • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeler.
 • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları.
 • Mustafa Kemal’e suikast girişimini.
 • Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri.
 • Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveri.
 • Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin
  evrensel değerine ilişkin çıkarımlar.
 • Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserler.
 • İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkileri.
 • Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]8. Sınıf Testleri

Ders Geçmiş Yıllarda Çıkan Soruların Tamamı
MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

LGS İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 1

2

LGS İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 2

3

LGS İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 3

4

LGS İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 4

5

LGS İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 6

6

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 1

7

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 2

8

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 3

9

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4

10

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5

11

LGS İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Sorular 5

12

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 6

13

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 7

14

LGS İNKILAP TARİHİ ÖRNEK SORULAR 7

15

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8

16

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 9

17

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10

18

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 11

19

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12

20

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 13

21

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14

22

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15

23

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 16

24

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 17

25

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 18

26

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 19

27

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 20

28

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 21

29

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 22

30

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 23

31

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 24

32

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 25

33

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 26

34

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 27

35

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 28

36

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 29

37

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 30

38

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 31

39

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 32