8. Sınıf İnkılap Tarihi Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 1 - Bir Kahraman Doğuyor - 1

2

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 2 - Bir Kahraman Doğuyor - 2

3

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 3 - Bir Kahraman Doğuyor - 3

4

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 - Bir Kahraman Doğuyor - 4

5

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5 - Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler - 1

6

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 6 - Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler - 2

7

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 7 - Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler - 3

8

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 - Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler - 4

9

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 9 - Ya İstiklal Ya Ölüm -1

10

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 - Ya İstiklal Ya Ölüm -2

11

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 11 - Ya İstiklal Ya Ölüm 3

12

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12 - Ya İstiklal Ya Ölüm -4

13

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 13 - Ya İstiklal Ya Ölüm - 5

14

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14 - Ya İstiklal Ya Ölüm - 6

15

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 1

16

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 16 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 2

17

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 17 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 3

18

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 18 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 4

19

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 19 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 5

20

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 20 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 6

21

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 21 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 7

22

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 22 - Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 8

23

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 23 - Atatürkçülük - 1

24

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 24 - Atatürkçülük - 2

25

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 25 - Atatürkçülük - 3

26

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 26 - Atatürkçülük - 4

27

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 27 - Atatürkçülük -5

28

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 28 - Atatürkçülük -6

29

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 29 - Atatürk Dönemi Dış Politika

30

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 30 - Atatürk Dönemi ve Dış Politika -2

31

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 31 - Atatürk'ten Sonra Türkiye

32

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 32 - Atatürk'ten Sonra Türkiye

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 8 sınıf inkılap tarihi test çöz ve sınavlara hazırlan!

8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları:
Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, Atatürkçülük, Atatürk Dönemi Dış Politika- Atatürk’ten Sonra Türkiye, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye,Demokratikleşme Çabaları, Atatürk’ün ölümü ve sonrası.

 • Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
  başlarındaki siyasi ve sosyal durum.
 • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu
  hakkında çıkarımlar.
 • Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olaylar.
 • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeler.
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlar.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,
  Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz etme.
 • Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeler.
 • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalar.
 • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal
  egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri.
 • Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirler.
 • Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkiler.
 • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeler.
 • Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime
  verdiği önem.
 • Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri
  doğrultusunda yapılan uygulamalar.
 • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa
  Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlar.
 • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımlar.
 • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine
  yansımalar.
 • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkeleri.
 • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeler .
 • Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımaları .
 • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeler .
 • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeler.
 • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeler.
 • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları.
 • Mustafa Kemal’e suikast girişimini.
 • Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri.
 • Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveri.
 • Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin
  evrensel değerine ilişkin çıkarımlar.
 • Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserler.
 • İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkileri.
 • Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri.

8. Sınıf Testleri


1 Yorum

Soru/Görüş Ekle