10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10. Sınıf Türk edebiyatı test çöz ve sınavlara hazırlan!

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları:
Edebiyat Tarihi – Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler, Destan Dönemi Türk Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Şiir, Destan Dönemi Türk Edebiyatı – Olay Çevresinde Oluşan Metinler – Destan, Destan Dönemi Türk Edebiyatı – Yazılı Edebiyat – Köktürk Yazıtları – Uygur Metinleri, XI.-XIII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri, XI.-XIII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk Ürünleri (XIII. – XIV. – YY.) – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk Ürünleri (XIII. – XIV. – YY.) – Olay Çevresinde Oluşan Edebi metinler, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk Ürünleri (XIII. – XIV. – YY.) – Öğretici Metinler, XIV. Yüzyıldan XIX. Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiirleri XIV. Yüzyıldan XIX Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiirler, XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler- Anonim halk Şiiri- Aşık Tarzı Halk Şiiri, Dini-Tasavvufi, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler / Temaşa, Öğretici Metinler. Şimdi, 10. Sınıf Türk Edebiyatı Testleri Çözelim !

 • Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi.
 • Türk edebiyatının tarihî dönemleri.
 • Türk edebiyatının ana dönemleri(İslamiyet’in kabulünden önceki dönem,İslami Dönem, Batı etkisinde gelişen dönem)
 • Türkçenin tarihî gelişimi
 • Sözlü edebiyat dönemi ile ilgili kısaca bilgi.
 • Yazılı edebiyat dönemi hakkındaki açıklamalar Türklerin kullandığı alfabeler (Kök Türk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabesi)
 • “Yazının gelişimi”, “Türk yazı sanatı” ve “Alfabeler” gibi konular.
 • Dede Korkut hikâyeleri.
 • İki halk hikâyesi.
 • Bir mesnevi örneği
 • Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye
 • Milli Edebiyat Dönemi’nden bir hikâye
 • Hikâye türünün dünya edebiyatından bir örneği
 • Halk hikâyeleri
 • Hz. Ali Cenknameleri
 • Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf eserleri
 • İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği
 • Dünya edebiyatının ilk destanları
 • İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı
 • 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan
 • Dünya edebiyatından bir roman
 • Millî Edebiyat Dönemi’nden bir roman

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]10. Sınıf Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 1

2

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-1 Edebiyat-Tarih ve Din İlişkisi

3

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 2

4

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-2 Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

5

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 3

6

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-3 Hikâye-Halk Hikâyesi-Dede Korkut Hikâyeleri-Mesnevi

7

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 4

8

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-4 Hikâye

9

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 5

10

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-5 Fiilimsi

11

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 6

12

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-6 İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri

13

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 7

14

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 8

15

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 9

16

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 10

17

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 11

18

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 12

19

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 13

20

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 14

21

10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 15

22

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 16

23

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 17

24

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 18

25

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 19

26

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 20

27

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 21

28

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 22

29

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 23

30

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 24

31

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 25