7. Sınıf Matematik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 7 sınıf matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

7. Sınıf Matematik Konuları:
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri, Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarla İşlemler, Çok Adımlı İşlemler ve Problemler, Eşitlik ve Denklemler, Problemler, Doğrusal Denklemler, Oran-Orantı, Yüzdeler, Doğrular ve Açılar, Çember ve Daire, Veri İşleme, Çokgenler, Çokgenler’de Alan, Dönüşüm Geometrisi, Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri,Tam Sayılarla İşlemler,Cebirsel İfadeler,Oran ve Orantı,Veri Analizi. Şimdi, 7. Sınıf Matematik Testleri Çözelim !

7. Sınıf Matematik Cebir

7. sınıfta iki alt öğrenme alanı vardır: cebirsel ifadeler ile eşitlik ve denklem. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin cebirsel
ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları, eşitlik kavramını anlamaları ve birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri ve ilgili problemleri çözmeleri beklenmektedir.

7. Sınıf Matematik Geometri ve Ölçme

7. sınıf Geometri ve Ölçme öğrenme alanında açıortay, yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açı kavramları ele alınıp bunların özellikleri incelenmektedir. Çokgenler konusunda ise düzgün çokgenler ve iç ve dış açıları ele alınmakta olup dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen incelenerek yamuk ve eşkenar dörtgene ait alan bağıntıları oluşturularak ilgili alan problemlerinin çözülmesi beklenmektedir. Çember alt öğrenme alanında ise çemberde merkez açı gördüğü yaylar ile birlikte değerlendirilerek öğrencilerin çemberin ve çember parçasının uzunluğunu, daire ve daire diliminin alanını hesaplamaları beklenmektedir. Cisimlerin farklı yönlerden görünümlerinin çizilmesi de 7. sınıfta yer almaktadır.

7. Sınıf Matematik Veri İşleme

7. sınıfta daire ve çizgi grafiği kavramları ele alınmakta ve öğrencilerin bu grafikleri yorumlamaları beklenmektedir. Bunların yanı sıra ortalama, ortanca ve tepe değer kavramlarının öğrenciler tarafından anlaşılması, hesaplanması ve yorumlanması beklenmektedir. Ayrıca verileri uygun olan gösterimler ile sunmaları istenmektedir.

7. sınıf sosyal testleri sayfasına göz atmanda fayda var.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]7. Sınıf Testleri