9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 9 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test çöz ve sınavlara hazırlan!

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları:
İletişim, Kültür, Dil, Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasında Yeri, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi ve Güzel Sanatlar İçindeki Yeri, Edebiyat Tarihi ve Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler, Noktalama İşaretleri, Şekil Bilgisi, Hikaye – Tarihi Gelişim – Tür Özellikler – Olay ve Durum Hikayesi, Hikaye – Tema Konu – Çatışma, Hikaye – Dil ve Anlatım, Hikaye – Yapı – Gelenek ve Gerçeklilik, Kelimede Anlam, Şiir / Tür Özellikleri – Tarihî Gelişim – Şiir Türleri, Şiir / Yapı – Dil – İçerik, Şiir / Yapı – Dil – İçerik, Şiir / Ahenk Unsurları, Şiir / Gelenek ve Gerçeklik, Makale, Kelime Türleri / İsim, Kelime Türleri / Sıfat, Kelime Türleri / Zamir, Roman / Tarihi Gelişim – Tür Özellikleri – Hikayeden Ayrılan Yönleri, Roman / Tema, Konu, Çatışma, Dil ve Anlatım, Roman / Yapı Unsurları – Gelenek ve Gerçeklik, Roman / Yapı Unsurları – Gelenek ve Gerçeklik, Tiyatro, Senaryo, Masal – Fabl, Mektup / E-Posta ve Açık Oturum, Günlük / Blog ve Panel.

 • Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
 • Şiirin temasını belirler.
 • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
 • Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını
  değerlendirir.
 • Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Şiiri yorumlar.
 • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Metinler arası karşılaştırmalar yapar.
 • Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
 • Metnin tema ve konusunu belirler.
 • Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
 • Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
 • Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri
  belirler.
 • Metni yorumlar.
 • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Şimdi, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri Çözelim.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]9. Sınıf Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-1 İletişim ve Dil

2

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-2 Edebiyat – Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi – Metinlerin Sınıflandırılması

3

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-3 Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları

4

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-4 Noktalama İşaretleri

5

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM TESTLERİ TEST-5 Hikâye Tarihî Gelişim-Tür Özellikleri-Olay ve Durum Hikâyesi-Gelenek ve Gerçeklik

6

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-6 Hikâye Tema-Konu-Çatışma-Dil ve Anlatım-Yapı

7

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-7 İsim

8

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-8 Şiir Ahenk Unsurları

9

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 9 Şiirde Ahenk Unsurları

10

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 10 Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik) – 1

11

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 11 Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik) – 2

12

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 12 Sıfatlar

13

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 13 Masal / Fabl

14

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 14 Edat – Bağlaç – Ünlem

15

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 15 Roman (Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik)

16

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 16 Roman (Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı – 1)

17

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 17 Roman (Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı – 2)

18

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 18 Zamir

19

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 19 Tiyatro – 1

20

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 20 Tiyatro – 2

21

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 21 Zarf

22

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 22 Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog

23

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 23 Fiil – 1

24

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST – 24 Fiil – 2