9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 1 - Edebiyat - Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi - Metinlerin Sınıflandırılması

2

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-1 İletişim ve Dil -

3

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 2 - İletişim ve Dil

4

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-2 Edebiyat - Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi - Metinlerin Sınıflandırılması -

5

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 3 - Ses Bilgisi

6

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-3 Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları -

7

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 4 - Yazım Kuralları

8

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-4 Noktalama İşaretleri -

9

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 5 - Yazım Kuralları

10

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM TESTLERİ TEST-5 Hikâye Tarihî Gelişim-Tür Özellikleri-Olay ve Durum Hikâyesi-Gelenek ve Gerçeklik -

11

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 6 - Noktalama İşaretleri

12

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-6 Hikâye Tema-Konu-Çatışma-Dil ve Anlatım-Yapı -

13

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 7 - Noktalama İşaretleri

14

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-7 İsim -

15

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 8 - Hikâye

16

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST-8 Şiir Ahenk Unsurları -

17

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 9 - Hikâye (Tema - Konu - Çatışma)

18

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 10 - Hikâye (Dil ve Anlatım)

19

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 11 - Hikâye (Yapı)

20

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 12 - Hikâye (Yapı, Gelenek ve Gerçeklik)

21

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 13 - İsim

22

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 14 - Şiir / Ahenk Unsurları

23

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 15 - Şiir / Ahenk Unsurları

24

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 16 - Şiir / Yapı - Dil - İçerik

25

9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 17 - Şiir / Yapı - Dil - İçerik

26

9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 18 - Şiir / Gelenek ve Gerçeklik

27

9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Test 19 - Sıfat

28

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 20 - Masal-Fabl

29

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 21 - Zamir

30

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 22 - Roman / Tarihî Gelişim

31

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 23 - Roman / Tema - Konu - Çatışma - Dil ve Anlatım

32

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 24 - Roman / Yapı Unsurları - Gelenek ve Gerçeklik

33

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 25 - Edat - Bağlaç - Ünlem

34

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 26 - Tiyatro

35

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 27 - Zarf

36

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 28 - Biyografi / Otobiyografi

37

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 29 - Mektup / E-Posta

38

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 30 - Günlük / Blog

39

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 31 - Fiil - 1

40

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 32 - Fiil - 2

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 9 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test çöz ve sınavlara hazırlan!

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları:
İletişim, Kültür, Dil, Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasında Yeri, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi ve Güzel Sanatlar İçindeki Yeri, Edebiyat Tarihi ve Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler, Noktalama İşaretleri, Şekil Bilgisi, Hikaye – Tarihi Gelişim – Tür Özellikler – Olay ve Durum Hikayesi, Hikaye – Tema Konu – Çatışma, Hikaye – Dil ve Anlatım, Hikaye – Yapı – Gelenek ve Gerçeklilik, Kelimede Anlam, Şiir / Tür Özellikleri – Tarihî Gelişim – Şiir Türleri, Şiir / Yapı – Dil – İçerik, Şiir / Yapı – Dil – İçerik, Şiir / Ahenk Unsurları, Şiir / Gelenek ve Gerçeklik, Makale, Kelime Türleri / İsim, Kelime Türleri / Sıfat, Kelime Türleri / Zamir, Roman / Tarihi Gelişim – Tür Özellikleri – Hikayeden Ayrılan Yönleri, Roman / Tema, Konu, Çatışma, Dil ve Anlatım, Roman / Yapı Unsurları – Gelenek ve Gerçeklik, Roman / Yapı Unsurları – Gelenek ve Gerçeklik, Tiyatro, Senaryo, Masal – Fabl, Mektup / E-Posta ve Açık Oturum, Günlük / Blog ve Panel.

 • Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
 • Şiirin temasını belirler.
 • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
 • Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını
  değerlendirir.
 • Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Şiiri yorumlar.
 • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Metinler arası karşılaştırmalar yapar.
 • Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
 • Metnin tema ve konusunu belirler.
 • Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
 • Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
 • Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri
  belirler.
 • Metni yorumlar.
 • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Şimdi, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri Çözelim.

9. Sınıf Testleri


Soru/Görüş Ekle