YKS Tarih B Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

YKS Tarih B Test 1 - Tarih Bilimi

2

YKS Tarih B Test 2 - Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar -1

3

YKS Tarih B Test 3 - Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar -2

4

YKS Tarih B Test 4 - İlk Türk Devletleri -1

5

YKS Tarih B Test 5 - İlk Türk Devletleri -2

6

YKS Tarih B Test 6 - İslam Tarihi ve Uygarlığı

7

YKS Tarih B Test 7 - Türk - İslam Devletleri -1

8

YKS Tarih B Test 8 - Türk - İslam Devletleri - 2

9

YKS Tarih B Test 9 - Türkiye Tarihi - 1

10

YKS Tarih B Test 10 - Türkiye Tarihi - 2

11

YKS Tarih B Test 11 - Beylikten Devlete (1300 - 1453)

12

YKS Tarih B Test 12 - Dünya Gücü : Osmanlı Devleti (1453-1600) - 1

13

YKS Tarih B Test 13 - Dünya Gücü : Osmanlı Devleti (1453-1600) - 2

14

YKS Tarih B Test 14 - Dünya Gücü : Osmanlı Devleti (1453-1600) - 3

15

YKS Tarih B Test 15 - Dünya Gücü : Osmanlı Devleti

16

YKS Tarih B Test 16 - Dünya Gücü : Osmanlı Devleti (1453-1600) - 5

17

YKS Tarih B Test 17 - Dünya Gücü : Osmanlı Devleti (1453-1600) - 6

18

YKS Tarih B Test 18 - Arayış Yılları (XII. Yüzyıl)

19

YKS Tarih B Test 19 - Değişim ve Diplomasi (XIII. Yüzyılda Avrupa Devleti)

20

YKS Tarih B Test 20 - En Uzun Yüzyıl (1800-1922) ve Avrupa Tarihi - 1

21

YKS Tarih B Test 21 - En Uzun Yüzyıl (1800-1922) ve Avrupa Tarihi - 2

22

YKS Tarih B Test 22 - En Uzun Yüzyıl (1800-1922) ve Avrupa Tarihi - 3

23

YKS Tarih B Test 23 - En Uzun Yüzyıl (1800-1922) ve Avrupa Tarihi - 4

24

YKS Tarih B Test 24 - En Uzun Yüzyıl (1800-1922) ve Avrupa Tarihi - 5

25

YKS Tarih B Test 25 - En Uzun Yüzyıl (1800-1922) - 1881’den 1919’a Mustafa Kemal

26

YKS Tarih B Test 26 - 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

27

YKS Tarih B Test 27 - Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler

28

YKS Tarih B Test 28 - Milli Mücadele Dönemi

29

YKS Tarih B Test 29 - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar - 1

30

YKS Tarih B Test 30 - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar - 2

31

YKS Tarih B Test 31 - Türk İnkılabı - 1

32

YKS Tarih B Test 32 - Türk İnkılabı - 2

33

YKS Tarih B Test 33 - Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri - 1

34

YKS Tarih B Test 34 - Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası / Atatürk'ün Ölümü - 1

35

YKS Tarih B Test 35 - Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası / Atatürk'ün Ölümü - 2

36

YKS Tarih B Test 36 - 20.Yüzyıl Başlarında Dünya

37

YKS Tarih B Test 37 - İkinci Dünya Savaşı - 1

38

YKS Tarih B Test 38 - İkinci Dünya Savaşı - 2

39

YKS Tarih B Test 39 - İkinci Dünya Savaşı - 3

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri

YGS-LYS Tarih B kazanım kavrama testleri:

ÖDSGM (MEB) tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı YGS-LYS Tarih B kazanım testleri soru ve cevaplarını pdf olarak indirebilir ya da dilerseniz online bölümümüzden YGS-LYS Tarih B kazanım kavrama testleri adresine tıklayarak online olarak çözebilirsiniz.

YGS-LYS Tarih B konuları Talim Terbiye kurulu tarafından belirlenmiş olup kazanım kavrama testleri bu konuları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

YKS/TYT Testleri


Soru/Görüş Ekle