10. Sınıf Matematik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10 sınıf Matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

10 sınıf Matematik Konuları:
Sayma, Olasılık, Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları, Analitik Geometri, Dörtgenler ve Çok genler, İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar, Polinomlar, Çember ve Daire,Veri Sayma ve Olasılık,Sayılar ve Cebir,İkinci Dereceden Denklemler,Dörtgenler Ve Çokgenler,Uzay Geometri. Şimdi, 10. sınıf matematik testleri çözelim !

10. Sınıf Matematik Sayma ve Olasılık

a) Sayma konusunun tarihsel gelişim sürecinden söz edilir ve bu süreçte rol alan Sâbit İbn Kurrâ‘nın
çalışmalarına yer verilir.
b) Faktöriyel kavramı verilerek saymanın temel ilkesi ile ilişkilendirilir.

10. Sınıf Matematik Pascal üçgeni

Pascal üçgeninin, aralarında Ömer Hayyam’ın da bulunduğu Hint, Çin, İslam medeniyetlerindeki
matematikçi ve düşünürler tarafından Pascal’dan çok önceleri ele alındığı; bu çerçevede matematiksel
bilginin oluşumunda farklı kültür ve bilim insanlarının rolü vurgulanır.

10. Sınıf Matematik Binom açılımını

a) Binom açılımı Pascal üçgeni ile ilişkilendirilir.
b) Sadece iki terimli ifadelerin açılımı ele alınır.
c) Binom formülü ile ilgili örnekler yapılır ancak (???? + ????)?? açılımında ?? ∈ ℕ, ??, ?? ∈ ℚ′ şeklindeki
örneklere yer verilmez.

10. Sınıf Matematik Basit Olayların Olasılıkları

a) Örnek uzay, deney, çıktı kavramları eş olası durumlardan yola çıkılarak eş olası olmayan durumlar için
de örneklendirilir ve tanımlanır.
b) Ayrık olay ve ayrık olmayan olay üzerinde durulur.
c) El Kindî ve Laplace’ın çalışmalarına yer verilir.

10. Sınıf Matematik Olasılık kavramı

a) Eş olası olan ve olmayan olayların olasılıkları hesaplanır.
b) Tümleyen, ayrık olay ve ayrık olmayan olay ile ilgili olasılıklar hesaplanır.
c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

10. Sınıf Matematik Fonksiyon Kavramı

a) Fonksiyon kavramı açıklanır.
b) Sadece gerçek sayılar üzerinde tanımlanmış fonksiyonlar ele alınır.
c) İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit
fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.
ç) İki fonksiyonun eşitliği örneklerle açıklanır.
d) f ve g fonksiyonları kullanılarak ?? + ??, ?? − ??, ??. ??, ??
?? işlemleri yapılır, ancak parçalı tanımlı

10. Sınıf Matematik  İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

a) Bir fonksiyonun bire bir ve örtenliği grafik üzerinde yatay doğru testiyle incelenir ve cebirsel olarak
ilişkilendirilir.
b) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir fonksiyonun bire bir ve örten olup olmadığı belirlenir.

10. Sınıf Matematik  Polinom Kavramı

a) Polinomun derecesi, katsayıları ve sabit terimi belirtilir.
b) Sabit polinom, sıfır polinomu ve iki polinomun eşitliği örneklerle açıklanır.

10. Sınıf Matematik  Polinomların Çarpanlara Ayrılması

a) Ortak çarpan parantezine alma ve değişken değiştirme yöntemleri kullanılarak çarpanlara ayırma
uygulamaları yapılır.
b) Tam kare, iki kare farkı, iki terimin toplamının ve farkının küpü, iki terimin küplerinin toplamı ve farkına
ait özdeşlikler kullanılarak çarpanlara ayırma uygulamaları yapılır.
c) ????2 + ???? + ?? biçimindeki ifadeler çarpanlarına ayrılır.

10. Sınıf Matematik  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

a) ax2 + bx + c biçimindeki cebirsel ifadelerin; tam kare ve iki kare farkına ait özdeşlikler kullanılarak
çarpanlara ayrılmasıyla ilgili uygulamalar yapılır.
b) Denklemlerin çözümünde farklı yöntemlerden (çarpanlara ayırma, tam kareye tamamlama, değişken
değiştirme, iki kare farkı, diskriminant) yararlanılır.
c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]10. Sınıf Testleri