7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 7 sınıf Sosyal Bilgiler test çöz ve sınavlara hazırlan!

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları:

 • İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışları.
 • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yolları.
 • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolü.
 • İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörler.
 • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analizi.
 • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçler.
 • Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal
  ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlar.
 • Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler.
 • Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında
  çıkarımlar.
 • Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özellikleri.
 • Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçları.
 • Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak
  olumsuz durumlar.
 • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği.
 • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkıları.
 • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin
  oluşmasına etkisi.
 • Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısı.
 • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örnekler.
 • Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri.
 • Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolleri.
 • Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumlar.
 • Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki
  tercihlerine yönelik planlama.
 • Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamlar.
 • Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkıları.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri toplumsal hayattaki uygulamalar.
 • Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunlar.
 • Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler.
 • Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları.
 • Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları.
 • Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri.

7 Sınıf Sosyal Bilgiler Konular:
İletişim ve İnsan İlişkileri, Ülkemizde Nüfus, Türk Tarihine Yolculuk, Ekonomi ve Sosyal Hayat, Zaman İçinde Bilim, Yaşayan Demokrasi, Ülkeler arası Köprüler,Birey Ve Toplum,Kültür ve Miras,İnsanlar, Yerler ve Çevreler,Bilim,Teknoloji ve Toplum,Üretim,Dağıtım ve Tüketim. Şimdi, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Çözelim !

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]7. Sınıf Testleri