12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 1 - Dünya Hayatı ve Ahiret - 1

2

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 2 - Dünya Hayatı ve Ahiret - 2

3

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 3 - Dünya Hayatı ve Ahiret - 3

4

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 4 - Dünya Hayatı ve Ahiret - 4

5

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 5 - Tövbe ve Bağışlama - 1

6

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 6 - Tövbe ve Bağışlama - 2

7

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 7 - Hz. Muhammed'i Anlama - 1

8

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 8 - Hz. Muhammed'i Anlama - 2

9

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 9 - Hz. Muhammed'i Anlama - 3

10

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 10 - Hz. Muhammed'i Anlama - 4

11

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 11 - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1

12

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 12 - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 2

13

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 13 - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 3

14

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 14 - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 4

15

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 15 - İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 5

16

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 16 - İslam ve Barış - 1

17

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 17 - İslam ve Barış -2

18

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 18 - İslam ve Barış -3

19

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 19 - Atatürk ve Din Öğretimi

20

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 20 - Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

21

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 21 - Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri - 2

22

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 22 - Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri - 3

23

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 23 - Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri - 4

24

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 24 - Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri - 5

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12 Sınıf Din Kültürü test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Din Kültürü Konuları:
Dünya Hayatı ve Ahiret, Tövbe ve Bağışlama, Hz. Muhammed’i Anlama, İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar, İslam ve Barış, Atatürk ve Din Öğretimi, Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler. Şimdi, 12. Sınıf Din Kültürü Testleri Çözelim !

 • Din-bilim ilişkisi
 • İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim süreci
 • İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumları
 • Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmalar
 • Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajlar
 • Türklerin Müslüman olma süreci
 • Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler
 • Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajlar
 • Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajlar
 • Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemi
 • Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumlar
 • Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları
 • Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajlar
 • Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemler
 • İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçüleri
 • Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeler
 • Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüleri
 • En’âm suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajlar
 • Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim süreci
 • Budizm’in doğuşunu ve gelişim süreci
 • Konfüçyanizm’in doğuşunu ve gelişim süreci
 • Taoizm’in doğuşunu ve gelişim süreci

12. Sınıf Testleri


1 Yorum

 • FERIHA ILHAN Posted 16 Eylül 2018 22:53

  2018/2019 dönemine ait yeni müfredat din testleri hazırlanacak mı?

Soru/Görüş Ekle