9. Sınıf Tarih Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Tarih Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 9 sınıf Tarih test çöz ve sınavlara hazırlan!

9. Sınıf Tarih Ünite Konuları:

 • Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim
  dalları.
 • Tarih öğrenmenin amaç ve yararları.
 • Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımlar.
 • Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı.
 • Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimler.
 • İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzaları.
 • İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici
  etkisi.
 • İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirmesi.
 • . İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynaklar.
 • Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapılar.
 • Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler.
 • Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları
  (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantılar.
 • İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün
  evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiği.
 • Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür
  çevreleri.
 • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısı.
 • İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
  ilişki.
 • Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analizi.
 • Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu
  yapısı.
 • İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel
  durumunu.
 • . Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde
  siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetler.
 • Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimler.
 • Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri.
 • Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetler.
 • Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu
  arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritaları.
 • Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörler.
 • Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet
  yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimler.
 • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki
  önemi.
 • Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısı.

9. Sınıf Tarih Konuları:
Tarih Bilimine Giriş, Tarih Yazıcılığı / Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları, Tarihi Çağlara Giriş, İlk Çağ Uygarlıkları, Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri, Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları, İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri, Türklerin İslamiyeti Kabulü, İlk Türk-İslam Devletleri, Tarih ve Zaman,İnsanlığın İlk Dönemleri,Orta Çağ’da Dünya,İlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası. Şimdi, 9. sınıf tarih testleri çözelim.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]9. Sınıf Testleri