12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12 Sınıf Türk Edebiyatı test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları: 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyetı / Öğretici Metinler, Cumhuriyet Dönemi Tür Edebiyatı-Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışı, Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir, Milli Edebiyat ve Zevk Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1950), Garip Hareketi, Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Öne Çıkaranlar, Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir / 1940-1960, İkinci Yeni Şiiri, İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir / 1960-1980, 1980 Sonrası Şiir, Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler, Toplumcu Gerçekçi Eserler, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler, Mdernizmi Esas Alan Eserler, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri.  Şimdi, 12. Sınıf Türk Edebiyatı Testleri Çözelim !

 • Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
 • Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
 • Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
 • İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
 • Edebî eserlerin bir düşünce akımını / felsefi anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur.
 • Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususların yazı ve konuşma dilini etkilediği belirtilir.
 • Öğrencilerden toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili nasıl etkilediği hakkında bir yazı yazmaları istenir.
 • Öğrencilerden hayatımıza yeni girmiş teknolojik terimler üzerine bir sunum yapmaları istenir. Bu sunumda terimlerin yazılış ve telaffuzları ile ilgili hususlara da değinilir.
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
 • Şiirde öne çıkan edebî sanatlar
 • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımaları.
 • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserleri
 • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımaları
 • Masal/fabl hariç türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazar ve eserleri.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]12. Sınıf Testleri