6. Sınıf Matematik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 6 sınıf matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

6. Sınıf Sayılar ve İşlemler

6. sınıfta bu kazanımların devamı olarak doğal sayılarda işlem önceliğini gerektiren kazanımlar yer almaktadır. Bu sınıf seviyesinde doğal sayıların çarpan ve katlarına yönelik çalışmalara da yer verilmiştir. Öğrencilerden bu seviyede kümelerle ilgili temel kavramları anlamaları, tam sayıları anlamlandırmaları ve sıralamaları beklenmektedir

6. Sınıf Cebir

Cebir öğrenme alanına ilişkin kazanımlar ilk olarak 6. sınıfta yer almaktadır. Bu sınıf seviyesinde öğrencilerden sayı örüntülerinde istenilen terimi bulmaları, cebirsel ifadeleri anlamlandırmaları hedeflenmektedir.

6. Sınıf Geometri ve Ölçme

6. sınıfta öğrencilerin açı, eş açı ve yükseklik kavramlarını anlamlandırmaları, paralelkenar ve üçgenin alanlarını hesaplamaları beklenir. Bu seviyede çember kavramı ve dikdörtgenler prizmasının hacmini anlamlandırmaya ve hesaplamaya yönelik kazanımlara da yer verilmiştir.

6. Sınıf Veri İşleme

6. sınıf seviyesinde ise iki veri grubuna ilişkin veri elde etmeleri, bu verileri düzenlemeleri ve analiz etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin iki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklık kullanması bu seviyede hedeflenen kazanımlar arasındadır.

6. Sınıf Matematik Soruları Konu Başlıkları:

Doğal Sayılarla İşlemler, Problemler, Çarpanlar ve Katlar, Açılar, Oran, Kesirlerle İşlemler, Ondalık Gösterim, Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama, Veri Analizi, Tam Sayılarla İşlemler, Cebirsel İfadeler, Alan Ölçme, Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme, Sıvılarda Ölçme, Çember.

6 sınıf sosyal bilgiler test bölümünde sosyal bilgiler üniteleri ile ilgili testleri çözüp sadece sayısal derslerde değil sözel derslerde de konuları pekiştirebilirsin.

6. sınıf testleri tüm konuları kapsayacak şekilde her zaman güncellenmektedir.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]6. Sınıf Testleri