9. Sınıf Fizik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Fizik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 9 sınıf fizik test çöz ve sınavlara hazırlan!

9. Sınıf Fizik Ünite Konuları:

 • Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemi.
 • Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkileri.
 • Fiziksel nicelikler.
 • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemi.
 • Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirme.
 • Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlar.
 • Dayanıklılık kavramı.
 • Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olayları.
 • Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır.
 • Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirme.
 • Düzgün doğrusal hareket içinkonum, hız ve zaman kavramları.
 • Ortalama hız kavramı.
 • İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları.
 • Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre açıklama.
 • Kuvvet kavramı örnekler.
 • Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumları.
 • Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişki.
 • Etki-tepki kuvvetleri.
 • Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler.
 • İş, enerji ve güç kavramları.
 • Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar.
 • Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi.
 • Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam
  enerjinin korunduğu çıkarımı.
 • Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük aktiviteler için harcadıkları enerji.
 • Verim kavramı.
 • Örnek bir sistem veya tasarımın verimini artıracak öneriler.
 • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları.
 • Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramları.
 • Termometre çeşitlerini kullanım amaçları.
 • Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar.
 • Özısı ve ısısığası kavramları.
 • Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı
  olduğu değişkenler.
 • Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarı.
 • Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisi.
 • Enerji iletim yollarını örnekler.
 • Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenler.
 • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım.
 • Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın sebepleri.
 • Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirler.
 • Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olayları.
 • Elektrikle yüklenme çeşitleri.
 • Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımları.
 • Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi.
 • Elektrik alan kavramı.

9. Sınıf Fizik Konuları:
Fizik Bilimine Giriş, Madde ve Özellikler, Kuvvet ve Hareket, İş, Enerji, Güç, Isı, Sıcaklık,Elektrostatik. Şimdi, 9. Sınıf Fizik Testleri Çözelim !

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]9. Sınıf Testleri