10. Sınıf Fizik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Fizik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10. Sınıf fizik test çöz ve sınavlara hazırlan!

10. Sınıf Fizik Konuları:
Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar, Optik. Şimdi, 10. Sınıf Fizik Testleri Çözelim !

 • Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramları
 • Katı bir iletkenin direncinin bağlı değişkenleri
 • Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı
 • Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçeleri
 • Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramları
 • Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik
  önlemleri
 • Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özellikleri
 • Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen
  değişkenler
 • Dünya’nın manyetik alanının sonuçları
 • Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenler
 • Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki
 • Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkı
 • Kaldırma kuvvetiyle ilgili günlük hayattaki problemler, kaldırma kuvveti
  ve/veya Bernoulli İlkesi
 • Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramları
 • Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırma
 • Atma ve periyodik dalga oluşturma
 • Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesi
 • Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramları
 • Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketleri
 • Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızı
 • Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketi
 • Ses dalgaları ile ilgili temel kavramlar
 • Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımı
 • Deprem dalgası
 • Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri
 • Işığın davranış modelleri
 • Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ki ilişki
 • Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özellikleri
 • Düzlem aynada görüntü oluşumu
 • Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramları
 • Küresel aynalarda görüntü oluşumu
 • Işığın kırılması, su dalgalarında kırılma olayı
 • Işığın tam yansıma olayı ve sınır açısı
 • Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığı
 • Merceklerin özellikleri ve mercek çeşitleri
 • Merceklerin oluşturduğu görüntünün özellikleri
 • Işık prizmalarının özellikleri
 • Cisimlerin renkli görülmesinin sebepleri

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]10. Sınıf Testleri