12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12 Sınıf kimya test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Kimya Konuları:
Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Hayatımızda Kimya.

12. Sınıf Kimya KİMYA VE ELEKTRİK

Anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti,
galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası,
redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

12. Sınıf Kimya KARBON KİMYASINA GİRİŞ

Anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü,
molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, π (pi) bağı, σ (sigma) bağı

12. Sınıf Kimya ORGANİK BİLEŞİKLER

Aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkil halojenür, alkin, alkol, aromatik bileşik,
ester, eter, fonksiyonel grup, halkalı yapılar, hidrokarbon, izomerlik, karboksilik asit, keton, yağ asidi,
yapısal izomerlik, zincir yapılı bileşikler

12. Sınıf Kimya ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER

Biyokütle, doğal gaz, fosil yakıt, ham petrol, jeotermal, kömür, nanoteknoloji,
sürdürülebilirlik

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]12. Sınıf Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum