6. Sınıf Türkçe Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 6 sınıf türkçe test çöz ve sınavlara hazırlan!

6 Sınıf Türkçe Ünite Konuları:

 • Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
 • Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur
 • Okuma stratejilerini kullanır.
 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
 • Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
  değerlendirir.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • Okuduklarını özetler.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metinle ilgili sorular sorar.
 • Metnin konusunu belirler
 • Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • Metnin içeriğine uygun başlık belirler
 • Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
 • Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar
 • Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
 • Medya metinlerini değerlendirir.
 • Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
 • Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 • Şiir yazar.
 • Bilgilendirici metin yazar.
 • Hikâye edici metin yazar.
 • Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
 • Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
 • Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
 • Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 • Kısa metinler yazar.

6 Sınıf Türkçe Soruları Konu Başlıkları:
Biçim Bilgisi – Sözcükte Yapı, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Parçada Anlam, İsimler – İsim Tamlamaları, Söz Gruplarında Anlam, Zamirler, Sıfatlar – Sıfat Tamlamaları, Edat-Bağlaç-Ünlem, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Metin Türleri, Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunma,Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etme,Dinlediklerini/izlediklerini özetleme,Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verme,Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirleme,Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit etme, Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerme,Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırma,Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrama,Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirme.


Soru/Görüş Ekle