6. Sınıf Türkçe Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 6 sınıf türkçe test çöz ve sınavlara hazırlan!

6 Sınıf Türkçe Ünite Konuları:

 • Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
 • Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur
 • Okuma stratejilerini kullanır.
 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
 • Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını
  değerlendirir.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • Okuduklarını özetler.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metinle ilgili sorular sorar.
 • Metnin konusunu belirler
 • Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • Metnin içeriğine uygun başlık belirler
 • Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • Metin türlerini ayırt eder.
 • Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
 • Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar
 • Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
 • Medya metinlerini değerlendirir.
 • Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
 • Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 • Şiir yazar.
 • Bilgilendirici metin yazar.
 • Hikâye edici metin yazar.
 • Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
 • Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
 • Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
 • Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 • Kısa metinler yazar.

6 Sınıf Türkçe Soruları Konu Başlıkları:
Biçim Bilgisi – Sözcükte Yapı, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Parçada Anlam, İsimler – İsim Tamlamaları, Söz Gruplarında Anlam, Zamirler, Sıfatlar – Sıfat Tamlamaları, Edat-Bağlaç-Ünlem, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Metin Türleri, Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunma,Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etme,Dinlediklerini/izlediklerini özetleme,Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verme,Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirleme,Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit etme, Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerme,Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırma,Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrama,Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirme.

6 sınıf Türkçe testi bittiyse gelecek yılların testleri için 6. Sınıf Matematik Test bölümüne uğramalısın. Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler testleri sayfasından da sosyal konuları ile ilgili soruları çözebilirsin.

6. sınıf testleri tüm konuları kapsayacak şekilde her zaman güncellenmektedir.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]6. Sınıf Testleri