10. Sınıf Tarih Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 1 - Osmanlı Devleti'nin Kuru

2

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 2 - Osmanlı Devleti'nin Kuru

3

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 3 - (Osmanlı Kültür ve Med

4

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 4 - İstanbul'un Fethi

5

2017-2018 10.Sınıf Tarih Test 5 - Osmanlılarda Yönetim, A

6

2017-2018 10.Sınıf Tarih Test 6 - Avrupa'daki Gelişmeler /

7

2017-2018 10.Sınıf Tarih Test 7 - Osmanlı Devleti'nde Ekon

8

2017-2018 10.Sınıf Tarih Test 8 - Kanuni Dönemi Siyasi Ola

9

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 9 - Osmanlı'da Hukuk, Bilim,

10

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 10 - XVII. Yüzyılda Asya ve

11

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 11 - XVII. Yüzyılda Asya ve

12

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 12 - XVII. Yüzyılda Asya ve

13

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 13 - XVII. Yüzyılda Asya ve

14

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 14 - XVIII. Yüzyılda Değiş

15

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 15 - XVIII. Yüzyılda Değiş

16

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 16 - XVIII. Yüzyılda Değiş

17

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 17 - XVIII. Yüzyılda Osmanl

18

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 18 - XIX. Yüzyıl Başlarınd

19

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 19 - II. Mahmut Dönemi Siyasi

20

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 20 - II. Mahmut Dönemi Siyasi

21

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 21 - Tanzimattan Meşrutiyete

22

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 22 - Osmanlı Devleti'nde Anay

23

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 23 - XIX. Yüzyılda Osmanlı

24

2017-2018 10. Sınıf Tarih Test 24 - XX. Yüzyılda Osmanlı D

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Tarih Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Osmanlı Devletinin Kuruluşu / 1300-1453, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti / 1300-1453, İstanbul’un Fethi, Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim, Avrupada’ki Gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı, Konuni Döneminde Siyasi Olaylar, Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri, XVII. Yüzyılda Asya ve AVrupa, XVII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve İslahatları, XIX Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa, III. Mahmut Dönemi Siyasi Olaylar, Tanzimattan Meşrutiyete, Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Olaylar, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler, XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşları.
[wpfd_category id=”893″]


Soru/Görüş Ekle