10. Sınıf Tarih Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Tarih Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10. Sınıf Tarih test çöz ve sınavlara hazırlan!

10. Sınıf Tarih Konuları:
Osmanlı Devletinin Kuruluşu / 1300-1453, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti / 1300-1453, İstanbul’un Fethi, Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim, Avrupada’ki Gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı, Konuni Döneminde Siyasi Olaylar, Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri, XVII. Yüzyılda Asya ve AVrupa, XVII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve İslahatları, XIX Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa, III. Mahmut Dönemi Siyasi Olaylar, Tanzimattan Meşrutiyete, Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Olaylar, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler, XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşları. Şimdi, 10. Sınıf Tarih Testleri Çözelim !

 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı
  arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkileri
 • Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
  ilişkileri
 • Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörler
 • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin
  Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkileri
 • Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi
 • 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeler
 • Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri
 • Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
  etkileri
 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri
 • Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin sonuçları
 • Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana
  gelmesi
 • Tımar sisteminin özellikleri
 • Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisi
 • Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisi
 • Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
  yapısı
 • Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkileri
 • Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal
  hayatta meydana gelen değişimler
 • 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]10. Sınıf Testleri