10. Sınıf Tarih Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

10. SINIF TARİH TEST-1 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi-1 -

2

10. Sınıf Tarih Test 1 - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453)

3

10. SINIF TARİH TEST-2 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi-2 -

4

10. Sınıf Tarih Test 2 - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453)

5

10. SINIF TARİH TEST-3 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi-3 -

6

10. Sınıf Tarih Test 3 - (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - 1300 - 1453)

7

10. SINIF TARİH TEST-4 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti-1 -

8

10. Sınıf Tarih Test 4 - İstanbul'un Fethi

9

10. SINIF TARİH TEST-5 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 1302-1453-2 -

10

10.Sınıf Tarih Test 5 - Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

11

10.Sınıf Tarih Test 6 - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520)

12

10.Sınıf Tarih Test 7 - Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı

13

10.Sınıf Tarih Test 8 - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

14

10. Sınıf Tarih Test 9 - Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri

15

10. Sınıf Tarih Test 10 - XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

16

10. Sınıf Tarih Test 11 - XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları

17

10. Sınıf Tarih Test 12 - XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi

18

10. Sınıf Tarih Test 13 - XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi

19

10. Sınıf Tarih Test 14 - XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

20

10. Sınıf Tarih Test 15 - XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

21

10. Sınıf Tarih Test 16 - XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

22

10. Sınıf Tarih Test 17 - XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Değişim ve Islahatlar

23

10. Sınıf Tarih Test 18 - XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa

24

10. Sınıf Tarih Test 19 - II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları - 1

25

10. Sınıf Tarih Test 20 - II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları - 2

26

10. Sınıf Tarih Test 21 - Tanzimattan Meşrutiyete

27

10. Sınıf Tarih Test 22 - Osmanlı Devleti'nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler

28

10. Sınıf Tarih Test 23 - XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki Kültürel Gelişmeler

29

10. Sınıf Tarih Test 24 - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Tarih Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10. Sınıf Tarih test çöz ve sınavlara hazırlan!

10. Sınıf Tarih Konuları:
Osmanlı Devletinin Kuruluşu / 1300-1453, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti / 1300-1453, İstanbul’un Fethi, Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim, Avrupada’ki Gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı, Konuni Döneminde Siyasi Olaylar, Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri, XVII. Yüzyılda Asya ve AVrupa, XVII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve İslahatları, XIX Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa, III. Mahmut Dönemi Siyasi Olaylar, Tanzimattan Meşrutiyete, Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Olaylar, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler, XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşları. Şimdi, 10. Sınıf Tarih Testleri Çözelim !

 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı
  arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkileri
 • Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
  ilişkileri
 • Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörler
 • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin
  Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkileri
 • Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi
 • 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeler
 • Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri
 • Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
  etkileri
 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri
 • Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin sonuçları
 • Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana
  gelmesi
 • Tımar sisteminin özellikleri
 • Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisi
 • Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisi
 • Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
  yapısı
 • Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkileri
 • Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal
  hayatta meydana gelen değişimler
 • 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler

10. Sınıf Testleri


Kimler Neler Demiş?

avatar
300
 
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Subscribe  
Bildir