11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 11 Sınıf Din Kültürü test çöz ve sınavlara hazırlan!

 11. Sınıf Din Kültürü Konuları:
İnsan ve Kaderi, İslam’da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin Faydaları, Hz. Muhammed’in Örnekliği, İslam Düşüncesinde Yorumlar, Aile ve Din, Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri, İslam ve Estetik,Dünya ve Ahiret,Kur’an’a Göre Hz. Muhammed,Kur’an’da Bazı Kavramlar,İnançla İlgili Meseleler,Yahudilik ve Hıristiyanlık. Şimdi, 11. Sınıf Din Kültürü Testleri Çözelim !

 • Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemi
 • Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki
 • Ahiret hayatının aşamaları ayet ve hadisler
 • Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamalar
 • Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajlar
 • Hz. Muhammed’in örnek şahsiyeti
 • Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevleri
 • Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadisler
 • Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajlar
 • Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramlar
 • Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemi
 • Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajlar
 • İnançla ilgili yaklaşımlar
 • Yeni dinî akımların özellikleri
 • En’âm suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajlar
 • Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim süreci
 • Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim süreci

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]11. Sınıf Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum