11. Sınıf Tarih Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Tarih Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 11 Sınıf Tarih test çöz ve sınavlara hazırlan!

11. Sınıf Tarih Konuları:
1881’den 1919’a Mustafa Kemal, 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler, Türk İnklabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk’ün Ölümü. Şimdi, 11. Sınıf Tarih Testleri Çözelim.

 • 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimleri
 • Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolü
 • Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve
  ticaretine etkileri
 • 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkileri
 • Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
  meydana gelen değişimler
 • Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabaları
 • 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri
 • 3. Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve
  nüfuz alanını genişletme çabaları
 • Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki
  önemi
 • Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde
  meydana gelen dönüşümü
 • Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki
  düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutları
 • Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımaları
 • Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
  şartlar bağlamı
 • 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkileri
 • Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları
 • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte
  yaşanan zorluklar
 • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol
  sağlamaya yönelik çabaları, ekonomik ve politik açıları.
 • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik
  sebep ve sonuçların
 • Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve
  dönüşümlerin gündelik hayata etkileri

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]11. Sınıf Testleri