10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10. Sınıf Din Kültürü test çöz ve sınavlara hazırlan!

10. Sınıf Din Kültürü Konuları:
Allah İnancı, İslam’da İbadetler, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed, Kur’an ve Yorumu, Haklar Özgürlükler ve Din, Atatürk ve Din, İslam ve Bilim,Allah İnsan İlişkisi ,Hz. Muhammed ve Gençlik,Din ve Hayat,Ahlaki Tutum ve Davranışlar,İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar. Şimdi, 10. Sınıf Din Kültürü Testleri Çözelim !

 • Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemi
 • Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî deliller
 • İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanır.
 • İnsanın Allah ile irtibat yolları
 • Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajlar
 • Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetler
 • Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla
  ilişkilendirme.
 • Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi
 • Bazı genç sahabilerin öne çıkan özellikleri
 • Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajlar
 • İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi
 • İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkileri
 • İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerileri
 • İslam dini ve sosyal değişim arasında ki ilişki
 • İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkeleri
 • İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkeleri
 • Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajlar
 • İslam ahlakının konusu ve gayesi
 • Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki
 • İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadisler
 • Tutum ve davranışlarında ölçülü olma
 • Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajlar
 • Din ve dinin yorumu arasındaki fark
 • İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri
 • Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları
 • İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özellikleri
 • slam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları
 • Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajlar

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]10. Sınıf Testleri