8. Sınıf Matematik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf Matematik Kazanım Testleri Soru ve Cevaplarını online olarak çözebilirsiniz. 8. sınıf matematik testleri konularını testlerin yanından görebilirsiniz. 8. sınıf matematik test çöz ve sınavlara hazırlan!

Matematik Testleri Konuları

8. sınıfa gelindiğinde ise çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler ve kareköklü ifadeler ele alınmaktadır. En büyük ortak böleni (EBOB) ve en küçük ortak katı (EKOK) hesaplama ve ilgili problemleri çözmek ile başlayan öğrenme alanı, üslü ifadelerle ilgili kurallar ve işlemler ile devam etmektedir. Bilimsel gösterimler de yine 8. sınıfta yer almaktadır. Öğrencilerin kareköklü ifadeleri anlaması, bu ifadelerle işlem yapabilmesi ve ondalık gösterimlerin kareköklerini belirlemesi beklenmektedir. Son olarak gerçek sayıları tanımaları ve rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasın- da ilişkiler kurabilmeleri 8. sınıfta ele alınmaktadır.

8. Sınıf  Cebir
8. Sınıf Matematik Kazanım Testleri, Cebir öğrenme alanına çok daha geniş yer verilmektedir. Bu seviyede cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, doğrusal denklemler, eşitsizlikler konuları işlenmektedir. Öğrencilerin cebirsel ifadeleri ve özdeşlikleri anlamaları ve cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırmaları beklenmektedir. Bunlara ek olarak iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin incelenmesi ve denklem çözümleri yer almaktadır. Ortaokul cebir konuları bir bilinmeyenli eşitsizliklerin incelenmesi ile sona ermektedir.

8. Sınıf Geometri
8. sınıfa gelindiğinde üçgenler alt öğrenme alanı derinlemesine ele alınmakta ve öğrencilerin Pisagor bağıntısını anlamaları ve ilgili problemleri çözmeleri beklenmektedir. Bu sınıf düzeyinde dönüşüm geometrisi alt öğrenme alanı içerisinde öteleme ve yansıma dönüşümleri verilmektedir. Çokgenlerde eşlik ve benzerlik kavramları incelenmekte ve öğrencilerin eş ve benzer çokgenleri belirlemeleri ve inşa etmeleri beklenmektedir. Ayrıca geometrik cisimlerden dik prizma, dik silindir, dik piramit ve koni ele alınmaktadır.

8. Sınıf  Veri İşleme
Veri işleme konusunda 8. sınıf matematik test çöz ve en fazla üç veri grubunu içeren çizgi, sütun grafiklerini yorumlamaları ve araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre sütun, daire ve çizgi grafiği ile gösterme ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümler yapmaya başla.

8. Sınıf  Olasılık
Olasılık öğrenme alanı sadece 8. sınıf matematik testlerinde yer almaktadır. Bu düzeyde öğrencilerin bir olaya ait olası durumları ve farklı olasılıklara sahip olayları belirlemeleri, eş olasılıklı olayları incelemeleri ve basit olayların olma olasılıklarını hesaplamaları beklenmektedir.

8. Sınıf Matematik Testleri Konu Başlıkları:
Çarpanlar ve Katlar, Ebob-Ekok, Aralarında Asal Sayılar, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler, Olasılık, Üçgenler ve Üçgenlerde Ölçme, Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı, Dönüşüm Geometrisi, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler, Eşlik ve Benzerlik, Doğrusal Denklemler, Denklem Sistemleri, Eşitsizlikler, Geometrik Cisimler, Veri Analizi.

Matematik testlerini çözdüysen seni 8. sınıf türkçe test sayfasına alalım.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]8. Sınıf Testleri

Ders Geçmiş Yıllarda Çıkan Soruların Tamamı
MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

LGS Matematik Örnek Sorular 4

2

LGS Matematik Örnek Sorular 2

3

LGS Matematik Örnek Sorular 3

4

LGS Matematik Örnek Sorular 1

5

LGS Matematik Örnek Sorular 6

6

8. Sınıf Matematik Test 1

7

LGS Matematik Örnek Sorular 5

8

8. Sınıf Matematik Test 2

9

8. Sınıf Matematik Test 3

10

8. Sınıf Matematik Test 4

11

8. Sınıf Matematik Test 5

12

8. Sınıf Matematik Test 6

13

8. Sınıf Matematik Test 7

14

LGS MATEMATİK ÖRNEK SORULAR 7

15

8. Sınıf Matematik Test 8

16

8. Sınıf Matematik Test 9

17

8. Sınıf Matematik Test 10

18

8. Sınıf Matematik Test 11

19

8. Sınıf Matematik Test 12

20

8. Sınıf Matematik Test 13

21

8. Sınıf Matematik Test 14

22

8. Sınıf Matematik Test 15

23

8. Sınıf Matematik Test 16

24

8. Sınıf Matematik Test 17

25

8. Sınıf Matematik Test 18

26

8. Sınıf Matematik Test 19

27

8. Sınıf Matematik Test 20

28

8. Sınıf Matematik Test 21

29

8. Sınıf Matematik Test 22

30

8. Sınıf Matematik Test 23

31

8. Sınıf Matematik Test 24

32

8. Sınıf Matematik Test 25

33

8. Sınıf Matematik Test 26

34

8. Sınıf Matematik Test 27

35

8. Sınıf Matematik Test 28

36

8. Sınıf Matematik Test 29

37

8. Sınıf Matematik Test 30

38

8. Sınıf Matematik Test 31

39

8. Sınıf Matematik Test 32

40

8. Sınıf Matematik Test 33

41

8. Sınıf Matematik Test 34

42

8. Sınıf Matematik Test 35

43

8. Sınıf Matematik Test 36

44

8. Sınıf Matematik Test 37

45

8. Sınıf Matematik Test 38

46

8. Sınıf Matematik Test 39

47

8. Sınıf Matematik Test 40