11. Sınıf Felsefe Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Felsefe Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 11 sınıf felsefe test çöz ve sınavlara hazırlan!

11 Sınıf Felsefe Ünite Konuları:

 • Felsefenin ortaya çıkışı.
 • MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özellikleri.
 • Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi
  görüşleri.
 • MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açısı.
 • . MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamı.
 • MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özellikleri.
 • Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi
  görüşleri.
 • MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açısı.
 • 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamı.
 • 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özellikleri.
 • Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşleri.
 • 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açısı.
 • 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamı.
 • 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özellikleri.
 • Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşleri.
 • 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açısı.
 • 20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamı.
 • 20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özellikleri.
 • Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşleri.
 • 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açısı.
 • Harita üzerinde 20 ve 21. yüzyıl felsefecilerinin isimleri ve yaşadıkları coğrafya.

11 Sınıf Felsefe Konuları:
Felsefeyle Tanışma, Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi,MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi,MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi,15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi,18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi,20. Yüzyıl Felsefesi . Şimdi, 11. Sınıf Felsefe Testleri Çözelim !

 

Felsefe dersi öğretim programı ile öğrencilerin; insan, bilgi ve yaşanılan dünya ile ilgili sorular sormalarını, sorulara ilişkin düşünme ve akıl yürütmeye dayalı cevaplar arayarak oluşturdukları düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edip, tutarlı, temellendirilmiş ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş bir şekilde düşünmelerini sağlamak ve felsefenin temel alanları ile soruları hakkında edinilecek bilgilerden hareketle, düşünce tarihi örnekleri üzerinden felsefi düşünceye, tarihsel ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Programda, felsefi düşünce dönemlerinin temel özellikleri, örnek filozoflar ve felsefi metinler değerlendirilirken dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması ve bunların çağımız koşulları ve güncel içerikleri ile ilişkilendirilerek yorumlanması esas alınmaktadır. Varlık, bilgi ve değere dair temel sorular üzerinden felsefi düşünmeye ve felsefenin diğer bilimlerle ve güncel sorunlarla ilişkilerine değinilmektedir. Öğrencilerin düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikirler oluşturmaya, eylemlerinde insani-toplumsal, etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve siyasi-estetik duyarlılık göstermeye teşvik edilmeleri hedeflenmektedir.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]11. Sınıf Testleri