12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 12 Sınıf fizik test çöz ve sınavlara hazırlan!

12. Sınıf Fizik Konuları:
Düzgün Çembersel Hareketler, Basit Harmonik Hareket, Dalga Mekaniği, Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite, Modern Fizik,Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları. Şimdi, 12 Sınıf Fizik Testleri Çözelim !

12. Sınıf Fizik ÇEMBERSEL HAREKET

Çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet, merkezcil ivme, eylemsizlik momenti,
açısal momentum, kütle çekim kuvveti.

12. Sınıf Fizik BASİT HARMONİK HAREKET

Uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası, yay sarkacı, basit sarkaç.

12. Sınıf Fizik DALGA MEKANİĞİ

Girişim, kırınım, Doppler olayı, elektromanyetik dalga, elektromanyetik spektrum.

12. Sınıf Fizik ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

Atom, Bohr atom teorisi, enerji seviyesi, uyarılma, iyonlaşma, ışıma, büyük
patlama, alt parçacık, antimadde, radyoaktivite, fisyon, füzyon.

12. Sınıf Fizik MODERN FİZİK

Özel görelilik, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı, Compton olayı, de Broglie
dalga boyu.

12. Sınıf Fizik MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

Görüntüleme teknolojisi, yarı iletken, diyot, transistör, LED, güneş pili, süper
iletken, nanoteknoloji, nanobilim, LASER.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]12. Sınıf Testleri