10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10. Sınıf Coğrafya test çöz ve sınavlara hazırlan!

10. Sınıf Coğrafya Konuları:
Yer Şekilleri ve Kayaçlar, Su Kaynakları, Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri, Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları, Nüfus Özellikleri ve Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı, Nüfus Piramitleri ve Özellikleri, Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler, Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları, Türkiye’nin Yer Şekilleri, Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları, Türkiye’nin Toprak Varlığı, Türkiye’nin Bitki Varlığı Türkiye’nin Su Varlığı, Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Yerleşme Özellikleri, Türkiye’nin Nüfus Özellikleri, Türkiye’de Nüfus Hareketleri, Dünya’yı Birbirine Bağlaya Ağlar: Ulaşım, Doğal Afetler ve Toplum,Doğal Sistemler,Beşerî Sistemler,Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler,Çevre ve Toplum. Şimdi, 10. Sınıf Coğrafya  Testleri Çözelim !

10. Sınıf Coğrafya DOĞAL SİSTEMLER

Bu ünitede sırasıyla Dünya’nın tektonik oluşumu ve iç yapısı, jeolojik zamanlar, Türkiye’nin jeolojik
geçmişi, yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde iç ve dış kuvvetlerin etkisi, yeryüzü şekillerinin oluşum
süreçlerinde kayaçların etkisi, Türkiye’de iç ve dış kuvvetlerin yeryüzü şekillerinin oluşumuna etkisi ve ana
yer şekilleri, yeryüzünün su varlığı, Türkiye’nin su varlığı, yeryüzündeki toprak ve bitki çeşitliliği,
Türkiye’nin toprak ve bitki çeşitliliği konularına yer verilecektir.

10. Sınıf Coğrafya BEŞERÎ SİSTEMLER

Bu ünitede sırasıyla nüfus özellikleri ve nüfusun önemi, dünya nüfusunun tarihsel süreçteki
değişimi, nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler, nüfus piramitlerinden yararlanarak nüfusun
yapısıyla ilgili çıkarımlar, Türkiye’de nüfusun tarihsel seyri, Türkiye nüfusunun dağılışında etkili olan
faktörler, Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri, tarihsel süreçteki göçlerin nedenleri ve sonuçları,
Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçları, göçün mekânsal etkileri, ekonomik faaliyetleri temel özellikleri ve
ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle olan ilişkisi konularına yer verilecektir.

10. Sınıf Coğrafya KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde bulunan önemli ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel
etkilerine yer verilecektir.

10. Sınıf Coğrafya ÇEVRE VE TOPLUM

Bu ünitede sırasıyla afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri, dünyada ve Türkiye’de afetlerin dağılışları ve
etkileri, afetlerden korunma yöntemleri konularına yer verilecektir.

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]10. Sınıf Testleri