9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST-1 Bilgi ve İnanç-1 -

2

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 1 - Kaza ve Kader - 1

3

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST-2 Bilgi ve İnanç-2 -

4

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 2 - Kaza ve Kader - 2

5

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 3 - Kaza ve Kader - 3

6

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 4 - Temizlik ve İbadet -1

7

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 5 - Temizlik ve İbadet - 2

8

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 6 - Temizlik ve İbadet - 3

9

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 7 - Hz. Muhammed'in Hayatı - 1

10

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 8 - Hz. Muhammed'in Hayatı - 2

11

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 9 - Hz. Muhammed'in Hayatı - 3

12

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 10 - Hz. Muhammed'in Hayatı - 4

13

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 11 - Hz. Muhammed'in Hayatı - 5

14

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 12 - Hz. Muhammed'in Hayatı - 6

15

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 13 - Hz. Muhammed'in Hayatı - 7

16

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 14 - Kur'an ve Ana Konuları - 1

17

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 15 - Kur'an ve Ana Konuları - 2

18

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 16 - Kur'an ve Ana Konuları - 3

19

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 17 - Kur'an ve Ana Konuları - 4

20

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 18 - Kur'an ve Ana Konuları - 5

21

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 19 - Değerler -1

22

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 20 - Değerler -2

23

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 21 - Laiklik ve Din

24

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 22 - İslamiyet ve Türkler  -1

25

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 23 - İslamiyet ve Türkler -2

26

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 24 - İslamiyet ve Türkler -3

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri Soru ve Cevaplarını online olarak çözebilirsiniz. 9 Sınıf Din Kültürü testleri konularını testlerin yanından görebilirsiniz.9. Sınıf Din Kültürü test çöz ve sınavlara hazırlan!

9. Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları:
İnsan ve Din, Temizlik ve İbadet, Hz. Muhammed’in Hayatı, Kuran ve Ana Konular, Değerler, Laiklik ve Din, İslamiyet ve Türkler. Şimdi, 9 Sınıf Din Kültürü Testleri Çözelim !

 • BİLGİ VE İNANÇ
 • İslam’da bilginin kaynakları.
 • İslam inancında imanın mahiyeti.
 • İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajlar.
 • Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımları.
 • İnsanın doğası ile din arasında ilişki.
 • İman ve İslam kavramları arasındaki ilişki.
 • İslam’ın inanç esaslarının özellikleri, ayet ve hadisleri.
 • Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajlar.
 • İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamı.
 • İslam’da ibadetlerin yapılış amacı ve önemi.
 • İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramlar.
 • İslam’da ibadetlerin temel ilkeleri.
 • İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisi.
 • Bakara suresi 177. ayette verilen mesaj.
 • Değerlerin oluşumuna etki eden unsurlar.
 • Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetleri.
 • Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirme.
 • İsrâ suresi 23-29. ayetlerde verilen mesaj.
 • İslam medeniyeti kavramı.
 • İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkileri.
 • Hucurât suresi 13. ayette verilen mesajlar.

9. Sınıf Testleri


Soru/Görüş Ekle