11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 11 Sınıf Coğrafya test çöz ve sınavlara hazırlan!

11. Sınıf Coğrafya Konuları:
Biyoçeşitlilik, Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı, Madde Döngüsü, Nüfus Politikaları, Şehirler ve Etki Alanları, Üretim –
Dağtım – Tüketimi Etkileyen Faktörler, Doğal Kaynaklar, Medeniyetlerin Merkezi Türkiye, Türkiye’de Arazi Kullanımı, Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler, Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Sonuçları, Türkiye’de Tarım, Türkiye’de Hayvancılık, Türkiye’de Madenler, Türkiye’nin Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörleri, Türkiye’deki Doğal Afetler, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü, Hammadde, Üretim, Pazar, Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm, Ülkeleri Tanıyalım, Bölgesel ve Küresel Örgütler, Doğal Kaynakların Kullanımı, Doğal Kaynak Kullanım ve Çevresel Etkileri, Çevre Sorunları,Doğal Sistemler,Beşerî Sistemler,Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ,Çevre ve Toplum. Şimdi, 11 Sınıf Coğrafya Testleri Çözelim !

 • Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalması
 • Ekosistemi oluşturan unsurlar
 • Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı
 • Su ekosisteminin unsurları
 • Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları
 • Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri
 • Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar
 • Şehirleri fonksiyonel özellikleri
 • Şehirlerin küresel ve bölgesel etkileri
 • Türkiye’deki kır yerleşme tipleri
 • Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi
 • Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişki
 • Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri
 • Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlar
 • Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri
 • Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri
 • Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışı
 • Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri
 • Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analizi
 • İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışları
 • Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörler
 • Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz
 • Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkez konumu olması
 • Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü
 • Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisi
 • Çevre sorunlarını oluşum sebepleri
 • Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analizi
 • Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından
  değerleri
 • Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analizi

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]11. Sınıf Testleri