11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Test 1 - Biyoçeşitlilik

2

2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Test 2 - Ekosistemlerin İşleyiş

3

2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Test 3 - Nüfus Politikaları

4

2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Test 4 - Şehirlerin Fonksiyonel v

5

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 5 - Üretim, Dağıtım ve T

6

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 6 - Doğal Kaynaklar

7

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 7 - Medeniyetlerin Merkezi: T

8

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 8 - Türkiye'de Arazi Kullan

9

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 9 - Türkiye Ekonomisini Etki

10

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 10 - Türkiye'nin Ekonomi Poli

11

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 11 - Türkiye'de Tarım

12

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 12 - Türkiye'de Hayvancılık

13

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 13 - Türkiye'de Madenler

14

2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Test 14 - Türkiye'nin Enerji Kayna

15

2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Test 15 - Türkiye'de Sanayi

16

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 16 - Türkiye'de ki Doğal Afe

17

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 17 - Kültür Ögelerinin Olu

18

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 18 - Hammadde, Üretim, Pazar

19

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 19 - Dünyanın Hızla Gelişe

20

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 19 - Dünyanın Hızla Gelişe

21

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 20 - Ülkeleri Tanıyalım

22

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 21 - Bölgesel ve Kültürel

23

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 22 - Doğal Kaynakların Kulla

24

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 23 - Doğal Kaynak Kullanımı

25

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Test 24 - Çevre Sorunları

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Coğrafya Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Biyoçeşitlilik, Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı, Madde Döngüsü, Nüfus Politikaları, Şehirler ve Etki Alanları, Üretim –
Dağtım – Tüketimi Etkileyen Faktörler, Doğal Kaynaklar, Medeniyetlerin Merkezi Türkiye, Türkiye’de Arazi Kullanımı, Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler, Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Sonuçları, Türkiye’de Tarım, Türkiye’de Hayvancılık, Türkiye’de Madenler, Türkiye’nin Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörleri, Türkiye’deki Doğal Afetler, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü, Hammadde, Üretim, Pazar, Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm, Ülkeleri Tanıyalım, Bölgesel ve Küresel Örgütler, Doğal Kaynakların Kullanımı, Doğal Kaynak Kullanım ve Çevresel Etkileri, Çevre Sorunları.
[wpfd_category id=”874″]


Soru/Görüş Ekle