11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 11 Sınıf Türk Edebiyatı test çöz ve sınavlara hazırlan!

11. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları:
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, Tanzimat Edebiyatı – Öğretici Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri, Servetifünun Edebiyatının Oluşumu- Servetifünun Edebiyatı / Öğretici Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Şiir – Mensur Şiir, Servetifünun Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler / Hikaye – Roman, Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri, Fecriati Topluluğu / 1909-1912, Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu, Milli Edebiyat / Öğretici Metinler, Milli Edebiyat / Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir, Saf (Öz) Şiir, Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler, Milli Edebiyat Dönemi Şiirin Özellikleri, Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Milli Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri. Şimdi, 11. Sınıf Türk Edebiyatı Testleri Çözelim !

 • Edebiyat ve toplum ilişkisi
 • Edebiyatın toplum sorunlarını dile getirdiği, bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunması
 • Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) yazılmış iki hikâye örneği
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) yazılmış üç hikâye örneği
 • Tanzimat Dönemi’nden iki şiir örneği
 • Servetifünun Dönemi’nden iki şiir örneği
 • Saf Şiir anlayışından iki şiir örneği
 •  Millî Edebiyat Dönemi’nden iki şiir örneği
 • Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir örneği
 • Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği
 • Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazılmış birer bilimsel makale örneği
 • Edebî bir makale örneği
 • Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir sohbet örneği
 • Cumhuriyet Dönemi’nden bir sohbet örneği
 • Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra örneği
 • Cumhuriyet Dönemi’nden bir fıkra örneği
 • Cumhuriyet Dönemi’nden 1923-1950 arası iki roman örneği
 • 1950-1980 arası dönemden iki roman örneği
 • Dünya edebiyatından bir roman örneği
 • Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1950 arası) iki tiyatro örneği
 • Cumhuriyet Dönemi’nden (1950-1980 arası) bir tiyatro örneği
 • Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği
 • Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri örneği
 • Cumhuriyet öncesi dönemden bir eleştiri örneği

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]11. Sınıf Testleri