11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum
1

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 1 - Yenileşme Dönemi Türk

2

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 2 - Tanzimat Dönemi Edebiyat

3

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 3 - Tanzimat Edebiyatı - Ö

4

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 4 - Tanzimat Edebiyatı - Co

5

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 5 - Tanzimat Edebiyatı / Anl

6

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 6 - Tanzimat Edebiyatı / Gö

7

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 7 - Tanzimat Dönemi Türk Ed

8

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 8 - Servetifünun Edebiyatın

9

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 9 - Servetifünun Edebiyatı

10

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 10 - Servetifünun Edebiyatı

11

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 11 - Servetifünun Edebiyatı

12

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 12 - Servet-i Fünûn Edebiyat

13

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 13 - Servet-i Fünûn Edebiyat

14

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 14 - Fecriati Topluluğu (1909

15

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 15 - Millî Edebiyat Dönemini

16

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 16 - Millî Edebiyat / Öğret

17

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı Test 17 - Millî Edebiyat / Sade Di

18

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 18 - Saf (Öz) Şiir

19

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 19 - Halkın Yaşayış Tarzı

20

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 20 - Millî Edebiyat Dönemi

21

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 21 - Anlatmaya Bağlı Edebî

22

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 22 - Anlatmaya Bağlı Edebî

23

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 23 - Anlatmaya Bağlı Edebî

24

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 24 - Millî Edebiyat Dönemi

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, Tanzimat Edebiyatı – Öğretici Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri, Servetifünun Edebiyatının Oluşumu- Servetifünun Edebiyatı / Öğretici Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Şiir – Mensur Şiir, Servetifünun Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler / Hikaye – Roman, Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri, Fecriati Topluluğu / 1909-1912, Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu, Milli Edebiyat / Öğretici Metinler, Milli Edebiyat / Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir, Saf (Öz) Şiir, Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler, Milli Edebiyat Dönemi Şiirin Özellikleri, Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Milli Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri.
[wpfd_category id=”884″]


Soru/Görüş Ekle