YKS Fizik B Test 49

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı, Elektromanyetik Dalga – 2