2017-2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı B Test 14

Arkadaşlarına bahset

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. Yüzyıl) – 1