2017-2018 YKS Kimya B Test 14

Arkadaşlarına bahset

Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 3