YKS Fizik B Test 56

Fotoelektrik Olay, Compton ve de Broglie, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları – 3

Bu konudaki diğer testleri çöz