2017-2018 YKS Fizik B Test 56

Arkadaşlarına bahset

Fotoelektrik Olay, Compton ve de Broglie, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları – 3