YKS Fizik B Test 55

Fotoelektrik Olay, Compton ve de Broglie, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları – 2

Bu konudaki diğer testleri çöz