YKS Fizik B Test 54

Fotoelektrik Olay, Compton ve de Broglie, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları – 1

Bu konudaki diğer testleri çöz