YKS Fizik B Test 50

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 1

Bu konudaki diğer testleri çöz

YKS Türkçe A Test 23
26
Paragrafta Ana Düşünce - Tema - Konu - 3
YKS Felsefe B Test 41
6
Öğrenme, Bellek, Düşünme - 2
YKS Matematik B Test 26
20
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri (Paraboller) - 1