8. Sınıf Fen Bilgisi Test 29

Sürdürülebilir Kalkınma ve Biyoteknoloji

8.5.3.1. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
8.5.3.2. Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını,
araştırma verilerini kullanarak tartışır ve bu konuda çözüm önerileri sunar.

8.5.4.1. Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini, araştırma verilerini kullanarak tartışır.
8.5.4.2. Biyo-teknoloji uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimini araştırır ve rapor eder.
8.5.4.3. Biyo-teknolojik çalışmalar ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının görev alanlarını açıklar.