2017-2018 12. SINIF COĞRAFYA TEST 6

Arkadaşlarına bahset

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi