YKS Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı YGS ve LYS Türk Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Edebi Bilgiler (Şiir Bilgisi), Edebi Bilgiler (Düzyazı Türleri), Destan Dönemi Türk Edebiyatı, İslami Devir Türk Edebiyatı İlk Ürünleri, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. Yüzyıl), Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri(XIII-XIV. Yüzyıl), Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı – Anonim Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı – Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı / Dinî – Tasavvufî Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı / Yenileşme – Oluşum – Genel Özellikleri, Tanzimat Edebiyatı / Öğrenci Metinleri, Tanzimat Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Tanzimat Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Metinler, Tanzimat Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Oluşum – Genel Özellikler – Öğretici Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Fecriati Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Oluşum ve Genel Özellikler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Öğretici Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Edebi Metinler.

2017-2018 YKS Türk Edebiyatı Kazanım Testleri PDF

pdf

TEST - 1 Sözcükte Anlam - 1

Cevaplar: 1. D 2. E 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8. E 9. E 10. C 11. C 12. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 2 Sözcükte Anlam - 2

Cevaplar: 1. C 2. B 3. A 4. B 5. C 6. D 7. B 8. E 9. D 10. E

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 3 Sözcükte Anlam - 3

Cevaplar: 1. B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. C 7. E 8. E 9. B 10. E

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 4 Cümlede Anlam - 1

Cevaplar: 1. D 2. E 3. B 4. C 5. B 6. E 7. C 8. A 9. D 10. B 11. C 12. E

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 5 Cümlede Anlam - 2

Cevaplar: 1. C 2. E 3. C 4. B 5. D 6. E 7. C 8. B 9. A 10. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 6 Cümlede Anlam - 3

Cevaplar: 1. B 2. C 3. B 4. E 5. C 6. D 7. A 8. E 9. A 10. C 11. E 12. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 7 Cümlede Anlam - 4

Cevaplar: 1. D 2. E 3. C 4. E 5. B 6. A 7. C 8. E 9. D 10. C 11. A 12. B

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 8 Paragrafta Anlatım, Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları - 1

Cevaplar: 1. C 2. C 3. B 4. E 5. D 6. E 7. D 8. A

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 9 Paragrafta Anlatım, Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları - 2

Cevaplar: 1. C 2. B 3. C 4. E 5. E 6. D 7. A 8. C 9. E 10. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 10 Paragrafta Yapı - 1

Cevaplar: 1. C 2. C 3. C 4. A 5. C 6. B 7. B 8. C 9. A

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 11 Paragrafta Yapı - 2

Cevaplar: 1. B 2. C 3. B 4. E 5. C 6. D 7. C 8. B

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 12 Paragrafta Anlam - 1

Cevaplar: 1. D 2. D 3. B 4. E 5. E 6. C 7. B 8. A

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 13 Paragrafta Anlam - 2

Cevaplar: 1. E 2. E 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 14 Paragrafta Anlam - 3

Cevaplar: 1. D 2. B 3. C 4. C 5. E 6. A 7. C 8. E

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 15 Paragrafta Anlam - 4

Cevaplar: 1. B 2. C 3. A 4. C 5. E 6. C 7. B 8. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 16 Ses Bilgisi

Cevaplar: 1. B 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. D 8. E 9. C 10. E 11. C 12. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 17 Yazım Kuralları

Cevaplar: 1. C 2. E 3. B 4. A 5. C 6. A 7. B 8. D 9. D 10. E 11. D 12. B

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 18 Noktalama İşaretleri

Cevaplar: 1. D 2. E 3. A 4. E 5. D 6. B 7. E 8. C 9. C 10. B 11. D 12. A

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 19 Sözcükte Yapı

Cevaplar: 1. C 2. B 3. C 4. C 5. E 6. B 7. C 8. C 9. E 10. C 11. A 12. C

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 20 Ad Soylu Sözcükler

Cevaplar: 1. B 2. A 3. C 4. E 5. A 6. D 7. C 8. E 9. B 10. E 11. B 12. D

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 21 Fiil

Cevaplar: 1. C 2. B 3. B 4. C 5. D 6. D 7. A 8. E 9. B 10. D 11. E 12. C

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 22 Cümlenin Ögeleri

Cevaplar: 1. D 2. E 3. C 4. B 5. E 6. C 7. C 8. E 9. D 10. A 11. A 12. B

Eklenme tarihi : 19-11-2017
pdf

TEST - 23 Cümle Türleri

Cevaplar: 1. C 2. E 3. D 4. E 5. C 6. B 7. A 8. E 9. D 10. B 11. A 12. E

Eklenme tarihi : 12-12-2017
pdf

TEST - 24 Anlatım Bozuklukları

Cevaplar: 1. B 2. C 3. D 4. D 5. B 6. D 7. C 8. A 9. E 10. A 11. B 12. E

Eklenme tarihi : 12-12-2017

Soru/Görüş Ekle