9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

2016-2017 9.SInıf Türkdili Edebiyatı Kazanım Testleri PDF

pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 2

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

CEVAPLAR : 1C 2D 3E 4C 5C 6B 7E 8B 9A 10C 11E 12E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 1

İLETİŞİM, KÜLTÜR VE DİL

CEVAPLAR : 1D 2C 3C 4B 5E 6B 7A 8B 9A 10C 11B 12D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 3

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ

CEVAPLAR : 1C 2A 3D 4B 5A 6E 7D 8C 9E 10A 11D 12B

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 4

SES BİLGİSİ – 1

CEVAPLAR : 1C 2A 3D 4D 5C 6C 7C 8E 9C 10B 11A 12D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 5

SES BİLGİSİ – 2

CEVAPLAR : 1C 2D 3E 4C 5A 6A 7D 8C 9B 10B 11C 12D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 6

YAZIM KURALLARI – 1

CEVAPLAR : 1A 2A 3B 4B 5B 6C 7E 8D 9E 10D 11C 12A

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 7

YAZIM KURALLARI – 2

CEVAPLAR : 1D 2D 3A 4D 5A 6C 7D 8C 9B 10E 11B 12D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 8

EDEBİYATIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ VE GÜZEL SANATLAR İÇİNDEKİ YERİ

CEVAPLAR : 1C 2E 3C 4B 5D 6D 7C 8A 9B 10E 11C 12A

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 9

EDEBİYAT TARİHİ VE TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER

CEVAPLAR : 1C 2A 3A 4E 5D 6E 7D 8C 9C 10B 11D 12E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 10

NOKTALAMA İŞARETLERİ – 1

CEVAPLAR : 1. C 2. E 3. D 4. D 5. C 6. A 7. D 8. C 9. D 10. C 11. E 12. A

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 11

NOKTALAMA İŞARETLERİ – 2

CEVAPLAR : 1. B 2. B 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. E 10. A 11. C 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 12

ŞEKİL BİLGİSİ – 1

CEVAPLAR : 1. D 2. D 3. D 4. E 5. D 6. C 7. C 8. D 9. C 10. C 11. D 12. B

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 13

ŞEKİL BİLGİSİ – 2

CEVAPLAR : 1. D 2. E 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. E 10. E 11. C 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 14

HİKÂYE (TARİHÎ GELİŞİM – TÜR ÖZELLİKLERİ – OLAY VE DURUM HİKÂYESİ)

CEVAPLAR : 1. D 2. E 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. B 11. D 12. D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 15

HİKÂYE (TEMA – KONU – ÇATIŞMA)

CEVAPLAR : 1. C 2. C 3. E 4. D 5. B 6. C 7. A 8. C 9. D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 17

HİKÂYE (YAPI – GELENEK VE GERÇEKLİK)

CEVAPLAR : 1. E 2. C 3. A 4. D 5. E 6. B 7. A 8. E 9. C 10. C 11. D 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 18

HİKÂYE (YAPI – GELENEK VE GERÇEKLİK)

CEVAPLAR : 1. B 2. A 3. E 4. D 5. B 6. D 7. C 8. B

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 19

KELİMEDE ANLAM – 1

CEVAPLAR : 1. D 2. A 3. C 4. B 5. E 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D 11. A 12. B

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 20

KELİMEDE ANLAM – 2

CEVAPLAR : 1. A 2. D 3. E 4. C 5. B 6. D 7. E 8. B 9. C 10. A 11. B 12. C

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 21

KELİMEDE ANLAM – 3

CEVAPLAR : 1. C 2. D 3. C 4. D 5. E 6. B 7. A 8. E 9. B 10. A 11. A 12. C

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 22

ŞİİR / TÜR ÖZELLİKLERİ – TARİHÎ GELİŞİM – ŞİİR TÜRLERİ

CEVAPLAR : 1. E 2. C 3. C 4. D 5. E 6. C 7. E 8. C 9. C 10. B 11. D 12. A

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 23

ŞİİR / YAPI – DİL – İÇERİK – 1

CEVAPLAR : 1. D 2. A 3. C 4. A 5. D 6. B 7. C 8. E 9. A 10. D 11. B 12. A

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 24

R / YAPI – DİL – İÇERİK – 2

CEVAPLAR : 1. C 2. B 3. B 4. C 5. D 6. A 7. E 8. A 9. D 10. D 11. E 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 25

ŞİİR / AHENK UNSURLARI – 1

CEVAPLAR : 1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. A 7. A 8. C 9. B 10. D 11. D 12. C

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 26

ŞİİR / AHENK UNSURLARI – 2

CEVAPLAR : 1. A 2. B 3. C 4. E 5. D 6. C 7. E 8. A 9. E 10. D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 27

ŞİİR / GELENEK VE GERÇEKLİK

CEVAPLAR : 1. A 2. B 3. A 4. C 5. D 6. E 7. D 8. E 9. B 10. D 11. E 12. C

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 28

MAKALE

CEVAPLAR : 1. D 2. E 3. B 4. C 5. A 6. A 7. A 8. D 9. D 10. E 11. B 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 29

KELİME TÜRLERİ / İSİM

CEVAPLAR : 1. C 2. E 3. B 4. A 5. B 6. E 7. C 8. D 9. E 10. B 11. A 12. C

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 30

KELİME TÜRLERİ / SIFAT

CEVAPLAR : 1. A 2. B 3. E 4. D 5. C 6. C 7. D 8. A 9. E 10. B 11. D 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 32

ROMAN / TARİHÎ GELİŞİM-TÜR ÖZELLİKLERİ-HİKÂYEDEN AYRILAN YÖNLER

CEVAPLAR : 1. C 2. E 3. D 4. B 5. A 6. E 7. B 8. C 9. E 10. C 11. A 12. D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 33

ROMAN / TEMA, KONU, ÇATIŞMA, DİL VE ANLATIM

CEVAPLAR : 1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 6. D 7. A 8. D 9. D 10. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 34

ROMAN / YAPI UNSURLARI-GELENEK VE GERÇEKLİK – 1

CEVAPLAR : 1. C 2. B 3. E 4. D 5. C 6. A 7. B 8. E 9. D 10. A

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 35

ROMAN / YAPI UNSURLARI-GELENEK VE GERÇEKLİK – 2

CEVAPLAR : 1. D 2. E 3. D 4. C 5. B 6. A 7. D 8. C 9. A 10. B

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 36

TİYATRO

CEVAPLAR : 1. A 2. C 3. D 4. D 5. E 6. D 7. E 8. A 9. C 10. E 11. D 12. B

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 37

SENARYO

CEVAPLAR : 1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. A 9. A 10. E 11. B 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 38

MASAL-FABL

CEVAPLAR : 1. A 2. C 3. D 4. E 5. E 6. A 7. B 8. A 9. B 10. D 11. C 12. C

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 39

MEKTUP / E-POSTA VE AÇIK OTURUM

CEVAPLAR : 1. B 2. A 3. E 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. E 11. A 12. D

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 40

GÜNLÜK / BLOG VE PANEL

CEVAPLAR : 1. B 2. D 3. A 4. C 5. D 6. E 7. C 8. B 9. B 10. E 11. D 12. E

Date added : 28-04-2017
pdf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 16

HİKÂYE (DİL VE ANLATIM)

CEVAPLAR : 1. B 2. E 3. A 4. D 5. B 6. E 7. A 8. B 9. B 10. C

Date added : 28-04-2017

Soru/Görüş Ekle

Eposta adresini gözükmeyecektir. * ile işaretli yerleri doğru doldurunuz.

*