11. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, Tanzimat Edebiyatı – Öğretici Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Tanzimat Edebiyatı – Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri, Servetifünun Edebiyatının Oluşumu- Servetifünun Edebiyatı / Öğretici Metinler, Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Şiir – Mensur Şiir, Servetifünun Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler / Hikaye – Roman, Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri, Fecriati Topluluğu / 1909-1912, Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu, Milli Edebiyat / Öğretici Metinler, Milli Edebiyat / Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir, Saf (Öz) Şiir, Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler, Milli Edebiyat Dönemi Şiirin Özellikleri, Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Milli Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri.

2017-2018 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri PDF

pdf

TEST - 1 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı

Cevaplar: 1. D 2. C 3. A 4. E 5. E 6. D 7. B 8. B 9. E 10. A 11. A 12. C

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 2 Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu

Cevaplar: 1. E 2. E 3. A 4. D 5. B 6. B 7. C 8. E 9. B 10. C 11. D 12. C

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 3 Tanzimat Edebiyatı - Öğretici Metinler

Cevaplar: 1. A 2. E 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. D 9. E 10. D

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 4 Tanzimat Edebiyatı - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Cevaplar: 1. C 2. D 3. B 4. E 5. A 6. C 7. B 8. E 9. B 10. A 11. C

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 5 Tanzimat Edebiyatı - Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

Cevaplar: 1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D 7. A 8. C 9. E 10. A

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 6 Tanzimat Edebiyatı - Göstermeye Bağlı Metinler

Cevaplar: 1. C 2. D 3. A 4. D 5. B 6. E 7. C 8. E 9. A 10. B

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 7 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nın Genel Özellikleri

Cevaplar: 1. B 2. C 3. D 4. B 5. A 6. E 7. A 8. C 9. A 10. D 11. D 12. E

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 8 Servetifünun Edebiyatının Oluşumu

1. A 2. B 3. C 4. A 5. C 6. B 7. E 8. D 9. E 10. A

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 9 Servetifünun Edebiyatı / Öğretici Metinler

1. A 2. A 3. B 4. C 5. D 6. E 7. C 8. D

Eklenme tarihi : 13-12-2017

Soru/Görüş Ekle