11. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Coğrafya Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Biyoçeşitlilik, Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı, Madde Döngüsü, Nüfus Politikaları, Şehirler ve Etki Alanları, Üretim –
Dağtım – Tüketimi Etkileyen Faktörler, Doğal Kaynaklar, Medeniyetlerin Merkezi Türkiye, Türkiye’de Arazi Kullanımı, Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler, Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Sonuçları, Türkiye’de Tarım, Türkiye’de Hayvancılık, Türkiye’de Madenler, Türkiye’nin Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörleri, Türkiye’deki Doğal Afetler, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü, Hammadde, Üretim, Pazar, Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm, Ülkeleri Tanıyalım, Bölgesel ve Küresel Örgütler, Doğal Kaynakların Kullanımı, Doğal Kaynak Kullanım ve Çevresel Etkileri, Çevre Sorunları.

2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri PDF

pdf

TEST - 1 Biyoçeşitlilik

Cevaplar: 1. C 2. C 3. B 4. B 5. C 6. D 7. A 8. E 9. C 10. B 11. D 12. A

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 2 Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı ve Madde Döngüsü

Cevaplar: 1. A 2. E 3. D 4. C 5. D 6. A 7. E 8. C 9. E 10. D 11. C 12. A

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 3 Nüfus Politikaları

Cevaplar: 1. C 2. B 3. E 4. A 5. C 6. C 7. E 8. B 9. D 10. C 11. C 12. A

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 4 Şehirlerin Fonksiyonel ve Etki Alanları

Cevaplar: 1. E 2. C 3. A 4. C 5. A 6. B 7. A 8. E 9. D 10. C 11. C 12. A

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 5 Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler

Cevaplar: 1. A 2. E 3. C 4. E 5. D 6. A 7. B 8. E 9. A 10. B 11. A 12. A

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 6 Doğal Kaynaklar

Cevaplar: 1. D 2. E 3. C 4. E 5. A 6. B 7. A 8. A 9. B 10. D 11. A 12. B

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 7 Medeniyetlerin Merkezi: Türkiye

Cevaplar: 1. D 2. B 3. C 4. C 5. C 6. C 7. D 8. C 9. E 10. E 11. A 12. D

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 8 Türkiye'de Arazi Kullanımı

1. D 2. A 3. E 4. D 5. A 6. E 7. A 8. C 9. E 10. A 11. E 12. A

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 9 Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

1. D 2. C 3. A 4.D 5. A 6. C 7. E 8. B 9. B 10. D 11. D 12. E

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 10 Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Sonuçları

1. D 2. D 3.C 4. D 5. C 6. E 7. A 8. A 9. D 10. E 11.E 12. E

Eklenme tarihi : 13-12-2017

Soru/Görüş Ekle