10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Edebiyat Tarihi – Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler, Destan Dönemi Türk Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Şiir, Destan Dönemi Türk Edebiyatı – Olay Çevresinde Oluşan Metinler – Destan, Destan Dönemi Türk Edebiyatı – Yazılı Edebiyat – Köktürk Yazıtları – Uygur Metinleri, XI.-XIII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri, XI.-XIII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk Ürünleri (XIII. – XIV. – YY.) – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk Ürünleri (XIII. – XIV. – YY.) – Olay Çevresinde Oluşan Edebi metinler, Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk Ürünleri (XIII. – XIV. – YY.) – Öğretici Metinler, XIV. Yüzyıldan XIX. Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiirleri XIV. Yüzyıldan XIX Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Divan Şiirler, XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler- Anonim halk Şiiri- Aşık Tarzı Halk Şiiri, Dini-Tasavvufi, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler / Temaşa, Öğretici Metinler.

2017-2018 10.Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri PDF

pdf

TEST - 1 Hikaye - 1

Cevaplar: 1. D 2. C 3. D 4. C 5. E 6. D 7. D 8. C 9. A 10. A

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 2 Hikaye - 2

Cevaplar: 1. E 2. A 3. B 4. E 5. C 6. E 7. D 8. E 9. C

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 3 Fiil - 1

Cevaplar: 1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. B 12. A

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 4 Fiil - 2

Cevaplar: 1. D 2. D 3. C 4. E 5. B 6. C 7. C 8. B 9. A 10. D 11. A 12. A

Eklenme tarihi : 14-10-2017
pdf

TEST - 5 Zarf - 1

Cevaplar: 1. E 2. A 3. B 4. C 5. D 6. E 7. E 8. C 9. B 10. C 11. D 12. D

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 6 Zarf - 2

Cevaplar: 1. D 2. C 3. E 4. D 5. D 6. B 7. B 8. A 9. C 10. D 11. B 12. A

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 7 Şiir - 1

Cevaplar: 1. E 2. B 3. A 4. E 5. E 6. D 7. A 8. B 9. D 10. B 11. C 12. B

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 8 Şiir - 2

Cevaplar: 1. E 2. B 3. A 4. C 5. D 6. A 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. B

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 9 Edat - Bağlaç - Ünlem - 1

1. C 2.B 3. D 4. B 5. B 6. D 7. D 8. B 9. D 10. A 11. C 12. A

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 10 Edat - Bağlaç - Ünlem - 2

1. E 2. C 3. A 4. B 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. A 11. B 12. D

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 11 Destan - Efsane

1. E 2. D 3. B 4. A 5. B 6. B 7. B 8. A 9. E 10. E

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 12 Dilekçe - Tutanak - 1

Cevaplar: 1. A 2. C 3. B 4. E 5. A 6. A 7. B 8. A 9. B 10. D

Eklenme tarihi : 23-01-2018
pdf

TEST - 13 Dilekçe - Tutanak - 2

Cevaplar: 1. D 2. B 3. A 4. E 5. D 6. D

Eklenme tarihi : 23-01-2018

Soru/Görüş Ekle