10. Sınıf Tarih Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Tarih Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Osmanlı Devletinin Kuruluşu / 1300-1453, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti / 1300-1453, İstanbul’un Fethi, Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim, Avrupada’ki Gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı, Konuni Döneminde Siyasi Olaylar, Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri, XVII. Yüzyılda Asya ve AVrupa, XVII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve İslahatları, XIX Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa, III. Mahmut Dönemi Siyasi Olaylar, Tanzimattan Meşrutiyete, Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Olaylar, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler, XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşları.

2017-2018 10.Sınıf Tarih Kazanım Testleri PDF

pdf

TEST - 1 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - 1300 - 1453

Cevaplar: 1. E 2. A 3. D 4. C 5. E 6. B 7. E 8. E 9. E 10. B 11. C 12. A

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 2 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - 1300 - 1453

Cevaplar: 1. A 2. A 3. C 4. D 5. B 6. D 7. E 8. A 9. C 10. B 11. D 12. D

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 3 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - 1300 - 1453

Cevaplar: 1. C 2. E 3. D 4. E 5. C 6. C 7. C 8. A 9. E 10. E 11. D 12. C

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 4 İstanbul'un Fethi

Cevaplar: 1. D 2. D 3. B 4. D 5. B 6. E 7. E 8. C 9. E 10. A 11. A 12. D

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 5 Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Cevaplar: 1. E 2. B 3. E 4. B 5. E 6. E 7. B 8. A 9. B 10. D 11. D 12. E

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 6 Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 - 1520

Cevaplar: 1. E 2. C 3. E 4. C 5. D 6. D 7. D 8. A 9. D 10. E 11. D 12. C

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 7 Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı

Cevaplar: 1. D 2. D 3. A 4. E 5. A 6. E 7. B 8. D 9. A 10. A 11. D 12. A

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 8 Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

Cevaplar: 1. B 2. E 3. A 4. E 5. A 6. B 7. B 8. C 9. B 10. C 11. B 12. A

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 9 Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri

1. C 2. A 3. E 4. D 5. C 6. E 7. E 8. B 9. D 10. A 11. D 12. B

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 10 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

1. C 2. A 3. E 4. A 5. D 6. C 7. C 8. E 9. B 10. E 11. E 12. A

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 11 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları

Cevaplar: 1. D 2. B 3. E 4. E 5. D 6. D 7. E 8. E 9. C 10. C 11. C 12. B

Eklenme tarihi : 23-01-2018
pdf

TEST - 12 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi

Cevaplar: 1. C 2. B 3. A 4. D 5. E 6. A 7. E 8. B 9. C 10. E 11. E 12. A

Eklenme tarihi : 23-01-2018
pdf

TEST - 13 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi - 2

Cevaplar: 1. D 2. C 3. D 4. D 5. D 6. B 7. C 8. A 9. A 10. D 11. B 12. B

Eklenme tarihi : 23-01-2018
pdf

TEST - 14 XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Cevaplar: 1. B 2. A 3. D 4. E 5. C 6. A 7. A 8. E 9. B 10. E 11. D 12. E

Eklenme tarihi : 23-01-2018

Soru/Görüş Ekle