10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Coğrafya Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Yer Şekilleri ve Kayaçlar, Su Kaynakları, Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri, Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları, Nüfus Özellikleri ve Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı, Nüfus Piramitleri ve Özellikleri, Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler, Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları, Türkiye’nin Yer Şekilleri, Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları, Türkiye’nin Toprak Varlığı, Türkiye’nin Bitki Varlığı Türkiye’nin Su Varlığı, Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Yerleşme Özellikleri, Türkiye’nin Nüfus Özellikleri, Türkiye’de Nüfus Hareketleri, Dünya’yı Birbirine Bağlaya Ağlar: Ulaşım, Doğal Afetler ve Toplum.

2017-2018 10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testleri PDF

pdf

TEST - 1 Yerşekilleri ve Kayaçlar

Cevaplar: 1. D 2. A 3. E 4. A 5. B 6. A 7. C 8. E 9. D 10. B 11. E 12. C

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 2 Su Kaynakları

Cevaplar: 1. D 2. E 3. E 4. E 5. E 6. D 7. D 8. B 9. E 10. A 11. D 12. E

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 3 Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri

Cevaplar: 1. A 2. B 3. A 4. B 5. C 6. A 7. C 8. E 9. B 10. B 11. B 12. A 

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 4 Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları

Cevaplar: 1. E 2. D 3. E 4. D 5. D 6. A 7. C 8. D 9. B 10. D 11. C

Eklenme tarihi : 15-10-2017
pdf

TEST - 5 Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları

Cevaplar: 1. C 2. D 3. A 4. C 5. D 6. D 7. B 8. E 9. D 10. E 11. B 12. A

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 6 Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı

Cevaplar: 1. A 2. A 3. D 4. D 5. B 6. E 7. C 8. D 9. E 10. D 11. C 12. B

Eklenme tarihi : 10-11-2017
pdf

TEST - 7 Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

1. D 2. C 3. B 4. D 5. E 6. D 7. A 8. A 9. A 10. C 11. D 12. E

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 8 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

1. B 2. A 3. E 4. B 5. C 6. A 7. A 8. A 9. B 10. C 11. B 12. C

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 9 Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler

1. D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. A 7. E 8. E 9. A 10. B 11. D 12. A

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 10 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları

1. D 2. B 3. C 4. A 5. D 6. B 7. A 8. B 9. D 10. A 11. B 12. D

Eklenme tarihi : 13-12-2017
pdf

TEST - 11 Türkiye'nin Yer Şekillerinin Temel Özellikleri

Cevaplar: 1. E 2. D 3. A 4. E 5. E 6. A 7. A 8. E 9. E 10. B 11. E 12. E

Eklenme tarihi : 23-01-2018
pdf

TEST - 12 Türkiye'nin Dağları, Ovaları ve Platoları

Cevaplar: 1. B 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A 7.E 8. E 9. A 10. B 11. A 12. E

Eklenme tarihi : 23-01-2018
pdf

TEST - 13 Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yerşekilleri

Cevaplar: 1. D 2. D 3. E 4. E 5. A 6. D 7. A 8. E 9. B 10. D 11. A 12. E

Eklenme tarihi : 23-01-2018

Soru/Görüş Ekle