EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ